Õpikeskus

Kohtla-Järve Gümnaasium näeb avatud õpikeskusena kogu koolimaja. See tähendab, et õppetöö võib toimuda erinevates ruumides kogu majas.

Õpikeskuse sündmused leiate lehe vasakpoolsest menüüst.

1. korrusel olev õpikeskuse ala on koht, kus saab:

 • teha grupitöid, iseseisvat tööd, pidada arutelusid ja koosolekuid;
  teha tööd arvutitega. Kasutada ja laenutada saab kooli sülearvuteid ja tahvelarvuteid;
 • võtta hetk puhkamiseks ja olla vaikses keskkonnas;
 • värskendada ja koguda oma teadmisi erinevatest teostest. Laenutada saab raamatuid ja õpikuid;
 • viia läbi väiksemamahulisi sündmusi ja koosviibimisi. Võimalik kasutada valget markertahvlit.

Õpikeskuse peamised eesmärgid:

 • toetada kooli õppekavas kinnitatud eesmärke ja kogu õppetegevust;
 • kujundada õpilastes huvi lugemise, õppimise ja täiendava enesearengu vastu;
 • pakkuda loovtöö ja info kasutamise võimalusi;
  arendada õpilaste mõistmis- ja kujutlusvõimet, et nad tunneksid lugemisest naudingut;
 • organiseerida üritusi, tutvustada kirjanikke ja nende loomingut, mis aitavad noortel laiendada silmaringi ning mõista erinevate kirjanike loomingut.
 • suurendada õpilaste ettevõtlikkust ja initsiatiivikust, luues võimalusi arendavateks tegevusteks ja anda noortele võimaluse omaalgatuslikult korraldada põnevaid ja harivaid sündmusi.

Lingid e-kataloogidele:
Kohtla-Järve kooliraamatukogud (kjk.webriks.ee) Vali loetelust Kohtla-Järve Gümnaasium ning sisesta märksõna, mida otsid.
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) (www.elnet.ee)
Eesti suuremate raamatukogude E-kataloog ESTER (www.ester.ee)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR (www.digar.ee/arhiiv/et)
Eesti maakonnaraamatukogude elektronkataloog URRAM (www.lugeja.ee)
Eesti artiklite andmebaas ISE (ise.elnet.ee)
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB (https://erb.nlib.ee/)
E-raamatukogu ELLU (ellu.keskraamatukogu.ee)

Õpikeskuse külastaja meelespea:
Austan töist ja loomingulist õhkkonda
– käitun õpikeskuses viisakalt
– ei sega teisi õpilasi ega õpetajaid
– hoian kooli vara
– õpikeskuse arvutit kuni 2 tunniks laenates teavitan valvelaua administraatorit
– arvutit kasutan infootsinguks ja õppetööks, mitte mängimiseks ja suhtlusportaalide kasutamiseks
– olen kultuurne, ei söö-joo õpikeskuses (teen seda kooli kohvikualal)
– jätan oma töökoha alati korda

Laenutamine
– koju laenutab raamatuid, ajakirju jm teavikuid õpikeskuse juht
– õppekirjanduse tagastan kursuse lõppedes või õppeaasta lõpus
– raamatud, ajakirjad jm teavikud tagastan kokkulepitud ajal või pikendan laenutamisperioodi
– õppeaasta lõpuks veendun, et kõik laenutatud raamatud jm teavikud, sh õppekirjandus on tagastatud
– kooli lõpetades või koolist lahkudes kinnitab laenutatud teavikute tagastamist õpikeskuse juhi allkirjastatud ringkäiguleht

Võtan teadmiseks
– teaviku kaotamisel või rikkumisel, tuleb see mul asendada või hüvitada

Õpikeskuse tööd koordineerib õpikeskuse juht, kes tagab koolis teavikute laenutamise ning korraldab õpikute tellimise ja komplekteerimise.

Kontakt:
õpikeskuse juht
Melika Tali
[email protected]