Õpikeskus

Kohtla-Järve Gümnaasium näeb avatud õpikeskusena kogu koolimaja. See tähendab, et õppetöö võib toimuda erinevates ruumides kogu majas.

Õpikeskuse tööd koordineerib õpikeskuse juht, kes asub maja 1. korrusel.  Tema tagab koolis teavikute laenutamise ning korraldab õpikute komplekteerimise. Õpikeskusest saab laenutada teavikuid kas ainetunniks või pikemaks perioodiks kooli elektroonse õpilaspileti alusel.

Close Menu