Õpikeskus

Kohtla-Järve Gümnaasium näeb avatud õpikeskusena kogu koolimaja. See tähendab, et õppetöö võib toimuda erinevates ruumides kogu majas.

Õpikeskuse sündmused leiate lehe vasakpoolsest menüüst.

1. korrusel olev õpikeskuse ala on koht, kus saab:

 • teha grupitöid, iseseisvat tööd, pidada arutelusid ja koosolekuid;
  teha tööd arvutitega. Kasutada ja laenutada saab kooli sülearvuteid ja tahvelarvuteid;
 • võtta hetk puhkamiseks ja olla vaikses keskkonnas;
 • värskendada ja koguda oma teadmisi erinevatest teostest. Laenutada saab raamatuid ja õpikuid;
 • viia läbi väiksemamahulisi sündmusi ja koosviibimisi. Võimalik kasutada valget markertahvlit.

Õpikeskuse peamised eesmärgid:

 • toetada kooli õppekavas kinnitatud eesmärke ja kogu õppetegevust;
 • kujundada õpilastes huvi lugemise, õppimise ja täiendava enesearengu vastu;
 • pakkuda loovtöö ja info kasutamise võimalusi;
  arendada õpilaste mõistmis- ja kujutlusvõimet, et nad tunneksid lugemisest naudingut;
 • organiseerida üritusi, tutvustada kirjanikke ja nende loomingut, mis aitavad noortel laiendada silmaringi ning mõista erinevate kirjanike loomingut.
 • suurendada õpilaste ettevõtlikkust ja initsiatiivikust, luues võimalusi arendavateks tegevusteks ja anda noortele võimaluse omaalgatuslikult korraldada põnevaid ja harivaid sündmusi.

Lingid e-kataloogidele:
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) (www.elnet.ee)
Eesti suuremate raamatukogude E-kataloog ESTER (www.ester.ee)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR (www.digar.ee/arhiiv/et)
Eesti maakonnaraamatukogude elektronkataloog URRAM (www.lugeja.ee)
Eesti artiklite andmebaas ISE (ise.elnet.ee)
Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB (https://erb.nlib.ee/)
E-raamatukogu ELLU (ellu.keskraamatukogu.ee)

Õpikeskuse külastaja meelespea:
Austan töist ja loomingulist õhkkonda
– käitun õpikeskuses viisakalt
– ei sega teisi õpilasi ega õpetajaid
– hoian kooli vara
– õpikeskuse arvuteid laenates teavitan sellest õpikeskuse juhti
– arvuteid kasutan infootsinguks ja õppetööks, mitte mängimiseks ja suhtlusportaalides olemiseks
– jätan oma töökoha alati korda
– olen kultuurne ning ei söö-joo õpikeskuses

Laenutamine
– raamatuid saan koju laenutada õpikeskuse juhataja loal
– teatmeteoseid koju ei laenutata
– raamatud tagastan kokkulepitud ajal või pikendan õpikeskuse juhi abiga
– tagastan kõik laenutatud teavikud õppeaasta lõpuks!

Võtan teadmiseks
– teaviku kaotamisel või rikkumisel tuleb see asendada või hüvitada

Õpikeskuse tööd koordineerib õpikeskuse juht, kes asub maja 1. korrusel.  Tema tagab koolis teavikute laenutamise ning korraldab õpikute komplekteerimise. Õpikeskusest saab laenutada teavikuid kas ainetunniks või pikemaks perioodiks kooli elektroonse õpilaspileti alusel.

Kontakt:
õpikeskuse juhataja
Krislin Virkus
[email protected]