Valikkursused

Valikkursused 2021/2022 õppeaastal:

Sügissemestri valikkursused

Filosoofia

Eesti keele õigekirjakursus

Eesti keele vestluskursus

Psühholoogia

Showtants

Sportmängud I

3D joonestamine

Robootika ja mehhatroonika I

Matemaatika olümpiaadiks ettevalmistav kursus

Majandus-ja ettevõtlus I

Debatt (vene keeles)

Kaasaegsed kunstitehnikad

Filmiklubi

English Speaking Club

Soome keel

Saksa keel

Prantsuse keel

Noorteorkester

Inglismaa ajalugu ja kuninglik perekond (inglise keeles)

Kevadsemestri valikkursused

Esmaabi
Tõhusa õppimise meistriklass
Praktiline eesti keel I
Psühholoogia II
19. sajandi briti kirjandus (lugemiskursus)
Sportmängud II
Füüsikaülesannete lahendamine
Robootika ja mehhatroonika II
Majandus- ja ettevõtlus II
Vene keele kõnekursus
World Museums
Eesti kunst
Noorteorkester
English Speaking Club
Filmiklubi II
Inglise keele sõnavara kursus (inglise keeles)
Soome keel
Saksa keel
Prantsuse keel