Valikkursused

Valikkursused toimuvad tunniplaanijärgsetel valikkursuste aegadel või peale tunde. 

Valikkursuste ajad 2023/24 õa toimuvad kolmapäeviti ja reedeti 13.45-15.05.

Kevadsemestri valikkursused

Bioloogiline psühholoogia: Gisela Kastein

Globaliseeruv maailm: Gisela Kastein

Vanglateenistus: Kaia Talver

Politsei ja piirivalve üldkursus: Tõnis Neiland

Digikirjaoskus: Helika Toikka

Debatt (vene keeles): Natalia Trifonova

Füüsika praktikum: Sergei Pavlov

Tõlketeooria: Artur Viks

Tehnoloogiaring: Sergei Pavlov

Projektijuhtimine: Laura Kubjas

Mõttesport: Artur Viks

Rahvatants: Ainikki Seppar

Showtants: Ainikki Seppar

Kehaplastika: Ainikki Seppar

Modern British: Rene Kurm

Rütmimuusika ABC: Lilian Reinmets

Fotograafia põhikursus: Toomas-Vahur Lihtmaa

Kunstiring: Toomas-vahur Lihtmaa

Malering: Artur Viks

Noorteorkester: Hendrik Agur

Segakoor: Lilian Reinmets, Urve Tooming

Sügissemestri valikkursused

Sissejuhatus psühholoogiasse: Gisela Kastein

Sissejuhatus filosoofiasse: Jaanus Iva

Tänapäeva vene kirjandus (E2 õpilastele vene keeles): Natalia Trifonova

Briti saared (inglise keeles): Rene Kurm

Fotograafia põhikursus: Toomas-Vahur Lihtmaa

Piiblilugu: Kersti Raudsepp

Robootika ja mehhatroonika: Sergei Pavlov

Füüsika praktikum – rakendusfüüsika: Sergei Pavlov

Majandus-/ettevõtlus ja projektijuhtimine: Bogdana Androsjuk

Rütmimuusika ABC: Lilian Reinmets

Noorteorkester: Hendrik Agur

Filmikunst: Kati Jägel-Paal

Pressifoto: Kati Jägel-Paal

Segakoor: Lilian Reinmets

Malering: Artur Viks