Valikkursused

Valikkursused 2020/2021 õppeaastal:

I poolaasta valikkursused

Filosoofia

Psühholoogia I

Globaliseeruv maailm

Showtants

Majandus ja ettevõtlus I

Mehhatroonika ja robootika

Kaasaegsed kunstitehnikad

Matkamise ABC

Seltskonnatants

Inimene ja õigus

Soome keel

Saksa keel

Itaalia keel

Prantsuse keel

Seltskonnatants I

Füüsikaülesannete lahendamine

II poolaasta valikkursused

Kirjandus ja film (G2 jaoks)

Itaalia keel

Majandusmateematika elemendid

Matkamise ABC

Karjääriõpetus

Showtants

Psühholoogia II

Esmaabi

Kehaplastika III

Seltskonnatants II

Teadusteater

„Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”

Soome keel

Saksa keel

Itaalia keel

Prantsuse keel

Maailmakultuuride lood

Sportmängud

Majandus ja ettevõtlus II

G3 õpilased said ühtlasi valida järgnevaid ainekursusi:

ettevalmistus matemaatika riigieksamiks
ettevalmistus eesti keele (eesti keel teise keelena) riigieksamiks
ettevalmistus võõrkeele riigieksamiks