Õppekorraldus

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppeaasta jagatud semestriteks, sügissemestriks ja kevadsemestriks. I semester algab septembris ja lõppeb jaanuari 3.nädalal, II semester algab jaanuari 4. nädalal ja lõppeb juuni 2.nädalal. 

Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õpilasel gümnaasiumi jooksul kohustuslik läbida 96-104 ainekursust sõltuvalt õpilase õppekavast.

Akadeemiline kalender 2022/2023 õa

 

Õppeaasta eelnädal

29.08- 2.09.2022

Õppeaasta algus

1.09.2022

Sügissemestri valikkursustele registreerimine

01.09 – 6.09.2022

Sügissemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg

6.09.2022

Sügisvaheaeg

24.10 – 30.10.2022

Jõuluvaheaeg

22.12.2021 – 8.01.2023

Sügissemestri arvestuslik lõpp

20.01.2023

Kevadsemestri algus

23.01.2023

Kevadsemestri valikkursustele registreerimine

16.01 – 23.01.2023

Kevadsemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg

25.01.2023

Talvevaheaeg

27.02 – 05.03.2023

Kevadvaheaeg

24.04 – 30.04.2023

Fenomenil põhineva õppe vahenädal

05.06 – 09.06.2023

Kevadsemestri arvestuslik lõpp

13.06.2023

Suvevaheaeg

14.06. – 31.08.2023

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppemaht jaotatud järgnevalt:

1. Kohustuslikud kursused (63-83 kursust – olenevalt kas õpitakse eesti keel või eesti keel teise keelena õppekaval)

2. Kooli poolt pakutavad kohustuslikud kursused (26-28 kursust+ lisanduvad riigieksamiteks ettevalmistavad kursused võõrkeeles, eesti keeles ja matemaatikas).

Sealhulgas kooli poolt pakutavad kohustuslikud valikkursused (9 kursust moodulitena):

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk.

4. Kooli valikained (2-6 kursust) – soovi korral võib valikaineid valida ka rohkem.
 

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.