Õppekorraldus

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppeaasta jagatud poolaastateks, mille jooksul toimuvad ka projektõppe ja õppekäikude vahenädalad. I poolaasta algab septembris ja lõppeb jaanuari 3.nädalal, II poolaasta algab jaanuari 4.nädalal ja lõppeb juuni 2.nädalal. 

Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õpilasel gümnaasiumi jooksul kohustuslik läbida 99-101 ainekursust sõltuvalt õpilase õppekavast.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppemaht jaotatud järgnevalt:

1. Kohustuslikud kursused (63-83 kursust – olenevalt kas õpitakse eesti keel või eesti keel teise keelena õppekaval)

2. Kooli poolt pakutavad kohustuslikud kursused (26-28 kursust+ lisanduvad riigieksamiteks ettevalmistavad kursused võõrkeeles, eesti keeles ja matemaatikas).

Sealhulgas kooli poolt pakutavad kohustuslikud valikkursused (10+3 kursust moodulitena):

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk. 

4. Kooli valikained (2-6 kursust) – soovi korral võib valikaineid valida ka rohkem.
 

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.