Õppekorraldus

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppeaasta jagatud semestriteks, sügissemestriks ja kevadsemestriks. I semester algab septembris ja lõppeb jaanuari 3.nädalal, II semester algab jaanuari 4. nädalal ja lõppeb juuni 2.nädalal. 

Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega.

Õppeaasta ülesehitus:

  • Akadeemiline kalender 2023/2024 õa

Õppeaasta eelnäda

29.08- 2.09.2023

Õppeaasta algus

1.09.2023

Sügissemestri valikkursustele registreerimine

04.09 – 8.09.2023

Sügissemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg

8.09.2023

Sügisvaheaeg

23.10 – 29.10.2023

Jõuluvaheaeg

21.12.2023 – 7.01.2024

Vahenädal

15-19.01.2024

Sügissemestri arvestuslik lõpp

26.01.2024

Kevadsemestri algus

22.01.2024

Kevadsemestri valikkursustele registreerimine

15.01 – 19.01.2024

Kevadsemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg

19.01.2024

Talvevaheaeg

26.02 – 03.03.2024

Kevadvaheaeg

22.04 – 28.04.2024

Vahenädal

27-31.05.2024

Fenomenil põhineva õppe vahenädal

03.06 – 07.06.2024

Kevadsemestri arvestuslik lõpp

13.06.2024

Suvevaheaeg

13.06. – 31.08.2024

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppemaht jaotatud järgnevalt:

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õpilasel gümnaasiumi jooksul kohustuslik läbida 96 ainekursust sõltuvalt õpilase õppekavast.

Õppekava kursused jagunevad nelja erinevasse blokki:

1. Riiklikult kohustuslikud kursused (62-70 kursust)

2. Kooli poolt kohustuslikud kursused (7 kursust)

3. Õppemooduli põhised kursused (9 kursust)

4. Vabad valikkursused (3-18 kursust olenevalt õppemoodulist)

NB! Täpne kursuste ülesehituse plaan leitav iga õppemooduli alalehelt.

Kooli poolt kohustuslikud kursused on järgmised:

  • Tõhusa õppimise meistriklass
  • Rahatarkus
  • Uurimistöö alused
  • Loengukursus “Lai silmaring”
  • Praktiline õpe välilaagris
  • Fenomenil põhine õppe nädala projektikursus
  • Riigigümnaasiumite valikkursuste nädalal kursus

Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppemoodulid:

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö