Õppekorraldus

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppeaasta jagatud semestriteks, sügissemestriks ja kevadsemestriks. I semester algab septembris ja lõppeb jaanuari 3.nädalal, II semester algab jaanuari 4. nädalal ja lõppeb juuni 2.nädalal. 

Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õpilasel gümnaasiumi jooksul kohustuslik läbida 99-104 ainekursust sõltuvalt õpilase õppekavast.

Akadeemiline kalender 2021/2022 õa

Õppeaasta eelnädal 29.08- 2.09.2021
Õppeaasta algus 1.09.2021
Sügissemestri valikkursustele registreerimine 30.08 – 3.09.2021
Sügissemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg 3.09.2021
Sügisvaheaeg 25.10 – 31.10.2021
Jõuluvaheaeg 23.12.2021 – 9.01.2022
Sügissemestri arvestuslik lõpp 21.01.2022
Kevadsemestri algus 24.01.2022
Kevadsemestri valikkursustele registreerimine 17.01 – 21.01.2022
Kevadsemestri valikkursustele registreerumise tähtaeg 21.01.2022
Talvevaheaeg 28.02 – 6.03.2022
Kevadvaheaeg 25.04 – 1.05.2022
Fenomenil põhineva õppe vahenädal 6.06 – 10.06.2022
Kevadsemestri arvestuslik lõpp 13.06.2022
Suvevaheaeg 14.06. – 31.08.2022

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppemaht jaotatud järgnevalt:

1. Kohustuslikud kursused (63-83 kursust – olenevalt kas õpitakse eesti keel või eesti keel teise keelena õppekaval)

2. Kooli poolt pakutavad kohustuslikud kursused (26-28 kursust+ lisanduvad riigieksamiteks ettevalmistavad kursused võõrkeeles, eesti keeles ja matemaatikas).

Sealhulgas kooli poolt pakutavad kohustuslikud valikkursused (10+3 kursust moodulitena):

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk.

4. Kooli valikained (2-6 kursust) – soovi korral võib valikaineid valida ka rohkem.
 

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.