Õppekorraldus

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppeaasta jagatud õppeperioodideks, mille jooksul toimuvad ka projektõppe ja õppekäikude vahenädalad. Õppeperioodid lõppevad erinevatel aegadel, vastavalt õppeaasta plaanile.

Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õpilasel gümnaasiumi jooksul kohustuslik läbida 100 ainekursust.

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on õppemaht jaotatud järgnevalt:

1. Kohustuslikud kursused (63-73 kursust – olenevalt kas õpitakse kitsa või laia matemaatikaga ja eesti keel esimese või teise keelena õppekaval)

2. Kooli poolt pakutavad kohustuslikud kursused (26-28 kursust – kitsa matemaatikaga õppekavadel on kooli poolt 2 matemaatika lisakursust)

Sealhulgas kooli poolt pakutavad kohustuslikud valikkursused (10+3 kursust moodulitena):

Valikmoodulid koosnevad 10 moodulikursusest G1 ja G2-s. G3-s on võimalik valida kas 3-kursuseline mooduliblokk oma senise mooduli süvaõpet või mõni muu huvipakkuv 3-kursuseline valikblokk. 

4. Kooli valikained (4 kursust)

Sealhulgas valikuline lisamoodul: 

5. Vabaained (1-5 kursust – soovi korral võib vabaaineid valida ka rohkem).

Laia matemaatikaga õppekavad Kohtla-Järve Gümnaasiumis on reaal-ja loodusteadused, inseneeria ja digisüsteemid.

Kitsa matemaatikaga õppekavad Kohtla-Järve gümnaasiumis on etenduskunstid, ajakirjandus ja meedia, eesti keele süvaõpe.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada:

(1) riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles 

(2) gümnaasiumi koolieksam ja
(3) õpilasuurimus või praktiline töö.

Close Menu