Fenomenil põhinev õpe

Fenomenil põhineva õppe nädal toimub igal õppeaastal. Sel nädalal ei toimu tunniplaanijärgseid tunde, vaid õppimine toimub erinevates projektgruppides vastava projekti tunniplaani alusel.

MIS TOIMUB?

Ühe nädala jooksul ehk 35 tunni jooksul läbitakse kursus “Tulevik, mida tahame”.

Selle kursuse raames uuritakse mingit fenomeni võimalikult erinevate nurkade alt ehk integreeritakse erinevaid õppeaineid ja lähenemisi järgmistest põhimõtetest lähtuvalt:

– õppimine on suunatud elulähedastele probleemidele – kõik teemad on seostatud globaalsete kestva arengu eesmärkidega

– õppimine on õpilase juhitud ja enesekeskne – õpilased saavad osaleda õppe planeerimise protsessi ja konkreetsete probleemküsimuste tõstatamises

– õpe on suunatud uurimisele ja ise avastamisele – käed-külge lähenemine – iga õpilane saab ise midagi proovida, katsetada, avastada jne

– õppimine on koostöine – õpilased uurivad ja arutlevad probleeme ning leiavad lahendusi koostöiste õppemeetodite rakendamise kaudu

MIKS?

–  teadmised ei ole enam staatilised ja täies mahus hõlmatavad, vaid kasvavad laialdaselt ja muutuvad kiiresti;

–  tehnoloogia muudab juurdepääsu informatsioonile, välistades lukustatud, kindla järjestusega, ettemääratud sammud õppeprotsessis;

–  reaalses maailmas ei omandata teadmisi tükkhaaval, vaid integratiivsel moel;

–  indiviidid peavad oskama õppida ja mõelda, mitte olema faktimahutid;

–  tõeline õppimine toimub tähendusliku ja eesmärgipärase tegevuse kaudu;

–  kõige tähenduslikumad tegevused on otseselt seotud õpilaste huvide ja vajadustega;

–  sisu on vahend, mitte eesmärk;

–  et kindlustada edukat õppimist, peavad õpilased ja õpetajad õppeprotsessis koostööd tegema (Kysilka, 1998:198).

KUIDAS?

Õpetajad moodustavad 4-5 liikmelised rühmad ja valmistavad ette aktuaalsed teemavaldkonnad ja nädala plaani.

Õpilased registreerivad end Stuudiumi kaudu neid huvitavasse projekti õppemoodulgruppide üleselt. Seega on kõigil võimalus õppida selle nädala jooksul ainulaadses õppegrupis.

KUIDAS ON NÄDAL ÜLESSE EHITATUD?

– Esmaspäev ja teisipäev on teemaga tutvumiseks ja teema uurimiseks, nädala eesmärkide paikapanemiseks

– Kolmapäeval toimub teemaga seonduv väljasõit

– Neljapäev on analüüsimise ja järelduste tegemise päev ning nende esitamiseks sobiva vormi loomine

– Reedel toimub koolimees, kus iga projekti grupp esitleb enda tööd avalikul seminaril ning ühtlasi on kõigil võimalus ka tutvuda projektidega kooli aatriumis messialal.

2023/24 õppeaastal läbiviidud projektid:

1. Täna muld, homme kuld

2. CTF – Capture The Flag

3. Metsapargi avastusrada

4. Sinimajandus

5. Lühifilmi stsenaristika ja lavastus: Ida-Virumaa olevik ja tulevik

6. Loodusained läbi multikate/teadusteater

2022/23 õppeaastal läbiviidud projektid:

1. Mine metsa

2. Elu 200, palun

3. Eestimaad avastamas

4. Mina kui bränd

5. Vitamiinikuur – isiklik heaolu

6. Targad asjad – ideest teostuseni

7. Elupäästva esmaabi videote loomine

2021/22 õppeaastal läbiviidud projektid:

1. A box of illusions

2. Muusika, mis muudab maailma

3. Keelepidu(r)

4. 3D modelleerimine

5. Power BI

6. Universumi tasakaal

7. Sotsiaalreklaam: meedia positiivne mõju

8. Investeerimise algkursus

2020/2021 õppeaastal läbiviidud projektid:

1. Kuidas muuta olemasolevad slummid inimväärseks?

2. Tööstuse ja tehnoloogia areng viimase 100 aasta jooksul – kuhu edasi?

3. Tulevikulahendus – kuidas muuta laiskus energiaks?

4. Palga suurus – ei ole juhsulik suurus

5. Ma ma istun just SELLISEL koolipingil

6. Teater kooli ja kool teatris

7. Globaal-lokaalne räiss-musser

8. LIVE TV produktsioon

2019/2020 õppeaastal läbiviidud projektid:

1. Maailma lõpp

2. “Vanast uus” taaskasutus

3. Z põlvkonna võimalused

4. Mis värvi on kliima neutraalsus?

5. Kuldlõige

6. Põlevkivi

7. Inseneeria – muutes maailma

8. Kohtla-Järve 50 aasta pärast

9. Liikumise kunst

10. Võim ja vastutus

11. Tuleviku disain