Loengukursus- lai silmaring

Loengukursus- lai silmaring

2023/2024 õppeaastast on G1 õpilastel õppekavasse sisse kirjutatud loengukursus- lai silmaring, mis töötati välja kasuliku aja piloteerimise käigus.  Loengukursus toimub kolmapäeviti kell 12.00-12.40. Selle käigus kutsutakse õpilastele esinejaid väljaspoolt kooli, kes räägiksid silmaringi laiendavatest teemadest. Õpilane peab läbime kolme aasta jooksul 30 loengut ja tegema 5 tundi iseseisvat tööd. Iseseisva töö raames valmib õpilasel loengutest kokkuvõttev portfoolio.

Kasuliku aja piloteerimine lõppes 2022/2023 õppeaastal.

2022/2023 aastal viisime sisse tunniplaani muudatuse, kus igal kolmapäeval kell 12.15-13.00 toimub kasulik aeg. 

Kasulik aeg on seotud üldpädevuste arendamisega ning selle raames kutsume õpilastele loenguid pidama erinevaid esinejaid väljaspoolt kooli. Esinejad on erinevatest valdkondadest ning räägivad päevakajalistest, silmaringi avavatest ning üldharivatest teemadest. Kasulikul ajal võivad toimuda ka õpilasi puudutavad muud tegevused.

Esinejad 2023/2024 õppeaastal

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Galerii 2023/2024 õppeaasta loengutest

Esinejad 2022/2023 õppeaastal

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Aleks Šestilovski uurimistöö raames läbiviidud loeng Fermi Energia tuumainsener Andrei Goronovski "Tuumaenergeetikast tänapäeval"
Stanley Saamuel Kleini uurimustöö raames läbiviidud loeng "Igavesed kemikaalid"

Mai