Kooli- ja riigieksamid

Riigieksamid 2023/2024. õppeaastal

Õppeaine

Põhieksami toimumisaeg

Eesti keel

22. aprill 2024

Eesti keel teise keelena

23. aprill (kirjalik); 25. aprill 2024 (suuline)

Matemaatika

23. mai 2024

Inglise keel

2. mai (kirjalik); 3. – 7. mai 2024 (suuline)

 

Täpsem info riigieksamite toimumise ja korralduse kohta on leitav HARNO koduleheküljelt.

 

Koolieksamite sooritamise periood 2023/2024 õppeaastal on 27.-31.05.2024

Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolieksamite toimumise eksamiplaan 2021/2022 õppeaastal

Koolieksam

Aeg

Ruum

Eksami vorm

Keemia

21.04.2022, kell 9.00

Taltech Virumaa Kolledž, ruum 201

Kirjalik eksam

Bioloogia

20.04.2022, kell 10.00

Paul Kogerman

Suuline eksam

Geograafia

20.04.2022, kell 11.00

Lennart Meri

Kirjalik eksam

Vene keel

20.04.2022, kell 9.00

Valdo Pant

Kirjalik eksam

Vene kirjandus

20.04.2022, kell 9.00

Valdo Pant

Kirjalik eksam

Füüsika

20.04.2022, kell 10.00

Jaan Einasto

Suuline eksam

Ajalugu

20.04.2022, kell 10.00 – 11.00

Lennart Meri

Suuline eksam

Ühiskonnaõpetus

20.04.2022, kell 11.00

Lennart Meri

Kirjalik eksam

Etenduskunstid

21.04.2022, kell 15.00

Eesti Kaevandusmuuseum

Praktiline eksam

Kehaline kasvatus

20.04.2022, kell 10.00

Wiru Spordikeskus

Praktiline eksam