Kooli- ja riigieksamid

Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal

Õppeaine

Põhieksami toimumisaeg

Eesti keel

25. aprill 2022

Eesti keel teise keelena

27. -29. aprill 2022

Matemaatika

20. mai 2022

Inglise keel

3. – 6. mai 2022

Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad (info uuendamisel)

Õppeaine

Põhieksami toimumisaeg

Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline)

20. märts 2021 –01. aprill 2021

Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik)

27. märts 2021

Saksa keel – Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline)

10. mai 2021 –14. mai 2021

Vene keel – ТРКИ B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline)

10.–14. mai 2021

Täpsem info riigieksamite toimumise ja korralduse kohta on leitav HARNO koduleheküljelt.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolieksamite toimumise eksamiplaan 2020/2021 õppeaastal

Koolieksam

Aeg

Ruum

Eksami vorm

Bioloogia

3. märts kell 9.00

Jaan Einasto

Suuline eksam

Prantsuse keel

3. märts kell 10.00

Georg Lurich

Kirjalik, suuline eksam

Geograafia

3. märts kell 9.00

Valdo Pant

Suuline eksam

Vene keel

26. mai kell 10.00

Anton Hansen Tammsaare

Kirjalik, suuline eksam

Vene kirjandus

26. mai kell 9.00

Anton Hansen Tammsaare

Suuline eksam

Füüsika

26. mai kell 9.00

Jaan Einasto

Suuline eksam

Ajalugu

26. mai kell 9.00

Miina Härma

Suuline eksam

Ühiskonnaõpetus

26. mai kell 10.00

Miina Härma

Suuline eksam