Kooli- ja riigieksamid

Riigieksamid 2024/2025. õppeaastal

Õppeaine

Põhieksami toimumisaeg

Eesti keel

14. aprill 2025

Eesti keel teise keelena

15. aprill (kirjalik); 15.-17. aprill 2025 (suuline)

Matemaatika

21. mai 2025

Inglise keel

5. mai (kirjalik); 5. – 9. mai 2025 (suuline)

 

Täpsem info riigieksamite toimumise ja korralduse kohta on leitav HARNO koduleheküljelt.

 

Koolieksamite sooritamise periood 2024/2025 õppeaastal on 26.05-01.06.2025