Kooli- ja riigieksamid

Riigieksamid 2022/2023. õppeaastal

Õppeaine

Põhieksami toimumisaeg

Eesti keel

24. aprill 2023

Eesti keel teise keelena

25. aprill (kirjalik); 25.-28. aprill 2023 (suuline)

Matemaatika

17. mai 2023

Inglise keel

2. mai (kirjalik); 2. – 5. mai 2023 (suuline)

Rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite toimumise ajad 2022/2023 õppeaastal 

Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite vormid ja ajad:

Saksa keel

  • Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline): 07. november 2022. a – 16. november 2023. a;
  • Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik): 22. november 2022. a; Lisaeksam 07. detsember 2022. a;
  • Goethe Zertifikat B1- ja B2-tase (kirjalik ja suuline): 8. mai – 12. mai 2023. a; lisaeksam 29. mai 2023. a;
  • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond saksa keel (kirjalik): selgub septembris 2022. a;
  • Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelne osakond matemaatika (kirjalik): selgub septembris 2022. a.

Inglise keel

  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (suuline): 26. november – 9. detsember 2022. a;
  • Cambridge Assessment English C1 Advanced (kirjalik): 26. november 2022. a.

Prantsuse keel

  • DELF B1-B2  (kirjalik ja suuline): 17. aprill – 21. aprill 2023. a; lisaeksam: 2. juunil 2023. a.

Vene keel

  • ТРКИ B1- ja B2-tase (suuline ja kirjalik): 8. mai –12. mai 2023. a; lisaeksam 29. mai 2023. a.

 

Täpsem info riigieksamite toimumise ja korralduse kohta on leitav HARNO koduleheküljelt.

 

Koolieksamite sooritamise periood 2021/2022 õppeaastal on 18.-22.04.2022. 

Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolieksamite toimumise eksamiplaan 2021/2022 õppeaastal

Koolieksam

Aeg

Ruum

Eksami vorm

Keemia

21.04.2022, kell 9.00

Taltech Virumaa Kolledž, ruum 201

Kirjalik eksam

Bioloogia

20.04.2022, kell 10.00

Paul Kogerman

Suuline eksam

Geograafia

20.04.2022, kell 11.00

Lennart Meri

Kirjalik eksam

Vene keel

20.04.2022, kell 9.00

Valdo Pant

Kirjalik eksam

Vene kirjandus

20.04.2022, kell 9.00

Valdo Pant

Kirjalik eksam

Füüsika

20.04.2022, kell 10.00

Jaan Einasto

Suuline eksam

Ajalugu

20.04.2022, kell 10.00 – 11.00

Lennart Meri

Suuline eksam

Ühiskonnaõpetus

20.04.2022, kell 11.00

Lennart Meri

Kirjalik eksam

Etenduskunstid

21.04.2022, kell 15.00

Eesti Kaevandusmuuseum

Praktiline eksam

Kehaline kasvatus

20.04.2022, kell 10.00

Wiru Spordikeskus

Praktiline eksam