Õppemoodulid

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele kursustele, kooli poolt kohustuslikele kursustele ja vabadele valikkursustele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv valikmoodul, mis koosneb 9. kursusest antud valdkonnast.

 Kohtla-Järve Gümnaasiumis pakutavad moodulid

Reaal-ja loodusainete valdkond:

  • digisüsteemid;
  • meditsiin;

Kultuurivaldkond:

  • teater, kino, televisioon;

Üldõppe valdkond:

  • üldõpe.
  • eesti keele süvaõppe moodul (avaneb, kui leidub miinimum 10 huvilist).

Kui teatud moodulisse on rohkem soovijaid, kui grupi mahutavus ette näeb, siis piisava hulga huviliste korral avatakse 2 õpperühma (välja arvatud digisüsteemide moodulis, kus avatakse üks õpperühm.