Õppemoodulid

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja vabaainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv valikmoodul, mis koosneb 13. kursusest.

G1 ja G2 astmes läbib õpilane vastavalt 5+5 kursust, kolmandal aastal (G3-s) saab õpilane valida, kas jätkab 3-kursuselisel süvaõppe moodulil või valib hoopis eraldi valikmooduli. G3-s pakutavad valikmoodulid (3 kursust) avanevad vastavalt õppegruppide täituvusele (miinimum 16 õpilast) ja valimoodulite eelistuste valiku teevad õpilased G2 astme kevadel.

Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida üks põhimoodul (5+5 kursust) ja G3-s valida vabamoodul või jätkamine süvaõppe moodulil (3 kursust),  mis teeb kokku 13 kursust. 

 Kohtla-Järve Gümnaasiumis pakutavad moodulid

  • inseneeria (maksimum 16 õpilast);
  • digisüsteemid (maksimum 16 õpilast);
  • reaal-ja loodusteadused (maksimum 30 õpilast ühes õpperühmas);
  • etenduskunstid (maksimum 24 õpilast);
  • meedia ja kommunikatsioon (maksimum 24 õpilast);
  • eesti keele süvaõppe moodul (maksimum 30 õpilast õpperühmas).
  • meditsiini õppemoodul (alates 2020/2021 õppeaastast)

Lisaks valitud põhimoodulile saab õpilane soovi korral valida lisaks abipolitseniku kõrvaleriala 4-kursuselise valikmooduli, mis arvestatakse õppekavas kooli poolt pakutavate valikainete hulka.

Abipolitseiniku mooduli läbimisel põhimooduli kõrvalt on võimalik G3 astmes valida lisaks veel 3-kursuseline sisekaitseõppe moodul, mis annab eelised peale gümnaasiumi sisseastumisel Sisekaitseakadeemiasse (kokku 7 kursust=5 lisapunkti sisseastumisel).

Kui teatud moodulisse on rohkem soovijaid, kui grupi mahutavus ette näeb, siis piisava hulga huviliste korral avatakse 2 õpperühma (välja arvatud digisüsteemide ja inseneeria moodulis, kus avatakse mõlema mooduli puhul üks õpperühm).

2019/20. õa-l tuuakse Kohtla-Järve Gümnaasiumi G2 ja G3 (11. ja 12. klassidesse) üle Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õpilased, kes saavad soovi korral jätkata ja lõpetada oma õpingud endiste koolide õppekavade järgi.