Õppemoodulid

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub lisaks riiklikult kohustuslikele ainetele, kooli poolt kohustuslikele ainetele ja vabaainetele, õpilasele võimalust valida endale huvipakkuv valikmoodul, mis koosneb 13. kursusest.

G1 ja G2 astmes läbib õpilane vastavalt 5+5 kursust, kolmandal aastal (G3-s) saab õpilane valida, kas jätkab 3-kursuselisel süvaõppe moodulil või valib hoopis eraldi valikmooduli. G3-s pakutavad valikmoodulid (3 kursust) avanevad vastavalt õppegruppide täituvusele (miinimum 16 õpilast) ja valimoodulite eelistuste valiku teevad õpilased G2 astme kevadel.

Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida üks põhimoodul (5+5 kursust) ja G3-s valida vabamoodul või jätkamine süvaõppe moodulil (3 kursust),  mis teeb kokku 13 kursust. 

 Kohtla-Järve Gümnaasiumis pakutavad moodulid

2021/2022 õppeaastal:

Reaal-ja loodusainete valdkond:

 • digisüsteemid;
 • meditsiin;

Kultuurivaldkond:

 • etenduskunstid;
 • ajakirjandus ja meedia;

Üldõppe valdkond:

 • üldõpe.

 

2020/2021 õppeaasta moodulid:

 • inseneeria (maksimum 16 õpilast);
 • digisüsteemid (maksimum 16 õpilast);
 • reaal-ja loodusteadused (maksimum 30 õpilast ühes õpperühmas);
 • etenduskunstid (maksimum 24 õpilast);
 • ajakirjandus ja meedia (maksimum 24 õpilast);
 • eesti keele süvaõppe moodul (maksimum 30 õpilast õpperühmas).
 • meditsiini õppemoodul (alates 2020/2021 õppeaastast)

Kui teatud moodulisse on rohkem soovijaid, kui grupi mahutavus ette näeb, siis piisava hulga huviliste korral avatakse 2 õpperühma (välja arvatud digisüsteemide ja inseneeria moodulis, kus avatakse mõlema mooduli puhul üks õpperühm).

2019/20. õa-l tuuakse Kohtla-Järve Gümnaasiumi G2 ja G3 (11. ja 12. klassidesse) üle Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õpilased, kes jätkavad ja lõpetavad oma õpingud endiste koolide õppekavade järgi.