Meditsiin

Meditsiini õppemoodulile on oodatud õppima need õpilased, kes on huvitatud enda tuleviku õpingute sidumisest meditsiini või tervishoiu valdkonnaga. Mooduli õppeainetele on iseloomulik laiapõhjalisus ja teaduspõhisus. Esimesel õppeaastal saab gümnasist head baasteadmised anatoomiast, füsioloogiast ning orgaanilisest ja bioorgaanilisest keemiast. Praktilisemad teadmised ja oskused omandavad õpilased psühholoogia põhialuseid ja esmaabi võtteid õppides. Teine õppeaasta seob esimesel aastal õpitu tervikuks ja teemad muutuvad ainespetsiifilisemaks. Näiteks tutvuvad õpilased bio-ja meditsiinieetikaga ning meditsiini saavutustega ajas, samuti globaliseeruva maailma uute meditsiiniliste innovatsioonidega.

Kolmandal õppeaastal saavad gümnasistid valida, kas jätkavad 3-kursuselisel meditsiini süvaõppe moodulil.

Mooduli eesmärk: Anda õpilaste laiapõhjalised ja teaduspõhised teadmised ning praktilised oskused meditsiini valdkonnast.

Valdkonnad: meditsiiniteaduste valdkond

Maksimaalne õpilaste arv õpperühmas: 16 õpilast.

Edasiõppimisvõimalused: Tartu Ülikooli arstiteaduskond, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Laiapõhjalised teadmised meditsiini valdkonnast saad Kohtla-Järve Gümnaasiumi meditsiini õppemoodulil õppides.