Riigieksamite ajad ja vormid

Riigieksamite vormid ja ajad 2024/2025 õppeaastal

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 14. aprill 2025. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 15. aprill 2025. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 15.–17. aprill 2025;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 5. mai 2025. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–9. mai 2025. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2025. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.