Riigieksamite ajad ja vormid

Riigieksamite vormid ja ajad 2022/2023 õppeaastal

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–28. aprill 2023;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5. mai; 8. mai 2023. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2021. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe.