Riigieksamite ajad ja vormid

Riigieksamite vormid ja ajad 2023/2024 õppeaastal

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6-7. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

(2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.