Nordplus ‘“Dust to Diamonds” õpetajate kohtumine Soomes

Kohtla-Järve Gümnaasium kirjutas kaks aastat tagasi Norplus Junior rahastusel projekti nimega Dust to Diamonds, mis keskendub keskkonnaprobleemide teadvustamisele ja lahendamisele läbi kunsti. Projektis osalevad Eesti, Läti ja Soome koolide õpetajad ning õpilased. Seoses projektiga toimub kolm erinevat koostöönädalat kolmes erinevas riigis. 
 

Esimene kohtumine toimus 02. oktoober-08. oktoober 2022 õpetajatele Soomes, kus meie kooli õpetajatest osalesid Gisela Kastein ja Helika Toikka. Kaasatud olid ka projektijuht Marleen Hõrak, Lätist Kaspars, Janis, Elina, Dominik ning Soomest Maiju, Riitta, Jukka.

Soomes tutvusime erinevate riikide haridussüsteemide ja koolikorraldusega, külastasime projekti teemaga seotud muuseume ja planeerisime õpilaste tegevusi Lätis ning Eestis. Vaatlesime Soome kolleegide tunde ja viisime ka ise tunde läbi.

Helika: “Harjumatu oli uut teemat tutvustada loengu vormis. See ei ole tavapärane õppevorm Eesti koolis või vähemalt ei ole see tavapärane minu tunnis. Kuidagi kummaline tunne on, kui õpilased ei suhtle minuga, ei esita küsimusi. Aga nädal tervikuna oli väga tore ning seda positiivset emotsiooni jagub kauemaks.”

Gisela: “Terve nädal oli meeletult inspireeriv, aga eriti naudin ma kõiksugu praktilisi loomingulisi väljundeid õppetöös. Nii olin ma lummatud Soome loodusõpetuse tundidest, kus IGAS tunnis tehakse katseid (sel korral tehti valguse murdumise katseid) kui ka võimalusest kogeda emotsionaalselt, mis tunne on võõrliigina teiste liikide ressursse ära võtta ja seeläbi õppida liikide mitmekesisust. “

Seda eelnevalt Gisela kirjeldatud fantastilist kogemust pakkusid Helsingi Ülikooli lektorid programmi evolution in action raames, mille eesmärk on populariseerida ja tuua õppijaid lähemale keskkonnateadusele läbi kunstiliste väljundite. Selles töötoas läksime heliretkele mesilastena ja osalesime olelusvõitluses taimedena.

Peale tõsise töö tegemise külastasime ka projekti teemaga haakuvaid muuseumeid, meid kostitati restoranis õhtusöögiga ning panime proovile oma lauluoskuse.

  • Tutvusime Läänemere ajaloo ja kaitsmisega John Nurminen´i muuseumis
  • Amos Rexis nautisime sürreaalselt halli kaasaegset kunsti.
  • Loodusmuuseumis tutvusime erinevate loodusteaduslike teemadega, sh Läänemere kaitsmisega.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et oli tihe töönädal, mille käigus saime kõik uusi kogemusi, teadmisi ja elamusi. Koos kõigi teiste õpetajatega kogesime, et oleme üks väga äge tiim ning me võiksime ka edaspidi koos põnevaid projekte teha.

Järgmised kohtumised toimuvad juba koos õpilastega. Igast riigist on kaasatud kümme õpilast. Kohtumine Lätis toimub 23.-27.01.2023, kus teeme teadust ja Eesti 17.04-21.04.2023, kus leiame lahendusi keskkonnaprobleemidele ning väljendame neid kunstilises vormis.

Siinkohal teeme ka üleskutse. Õpilane, anna endast märkus, kui oled huvitatud teadusest ja kunstist ning oled valmis projektis osalema. Enda huvist saab teada anda novembri lõpuni, artikli autoritele.