Kandideerimine Kohtla-Järve Gümnaasiumisse on alanud

Hea Kohtla-Järve Gümnaasiumi tulevane gümnasist! 

Kui tihti sa oled mõelnud sellele, millist elu sa soovid elada? Milline inimene sa soovid olla ja kelleks saada? Mõtle palun neile asjadele ja vali omale gümnaasiumitee, kus kujunevad ja kinnistuvad sinu teadmised, väärtused ja hoiakud.

Kui sa oled aktiivne, töökas, sihikindel ja ettevõtlik noor, kes soovib jätkata oma õpinguid akadeemilises õpikeskkonnas reaal- ja loodusteadustele orienteeritud gümnaasiumis, kus on väärtustatud head inimestevahelised suhted ning toetatud inimeseks olemise areng, siis selleks on Kohtla-Järve Gümnaasium. Palun võta hetk ja mõtle mõned sammud ette: kas sa soovid väga head gümnaasiumiharidust, et olla valmis hiljem igati konkurentsivõimelisena kandideerima mistahes Eesti või välismaa mainekasse kõrgkooli? Kui vastus on jah, siis palun tutvu meie koolis pakutavaga ja asu julgesti kandideerima. Meie toetame sind.

Alates 29. märtsist kuni 16. aprillini saab registreeruda Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiskatsetele. Kandideerimiseks õppekohale gümnaasiumis tuleb õpilaskandidaadil esitada sisseastumisavaldus läbi sisseastumisinfosüsteemi SAIS (link konkursi juurde) ja seejärel sooritada sisseastumiskatsed

Kohtla-Järve Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda valitud õppemoodulitega kujundatud õppekava alusel. Õpilaskandidaadid saavad avaldusi esitada Kohtla-Järve Gümnaasiumi järgnevatele õppemoodulitele: 

Kooli poolt pakutavad valikmoodulid 2021/2022 õppeastal:

Reaal-ja loodusainete valdkond:

  • digisüsteemid;
  • meditsiin;
  • lennundus;

Kultuurivaldkond:

  • etenduskunstid;
  • ajakirjandus ja meedia;

Üldõppe valdkond:

  • üldõpe.

Peale sisseastumisavalduse esitamist SAIS-is registreeritakse õpilane sisseastumistestile, mis toimub 17. aprillil Kohtla-Järve Gümnaasiumis. Tulenevalt riigis kehtestatud piirangutele, võib sisseastumistesti sooritamise aeg ja vorm muutuda. Õpilaskandidaate hoitakse vastava infoga kursis sisseastumisavaldusel toodud e-posti aadressil.

Kui õpilaskandidaadil puudub sisseastumisinfosüsteemi (SAIS) sisselogimise võimalus, siis palun kirjutage enda soovist sisseastumisavaldus esitada kooli vastuvõtutöötajale Anna Pivnevale e-posti aadressil [email protected] .

Sisseastumistestide tulemustest ja edasipääsemisest vestlusvooru teavitatakse õpilaskandidaate hiljemalt testi sooritamise järgsel päeval. Edasipääsenud õpilased kutsutakse sisseastumisvestlustele, mis toimuvad 3.-14. maini  Kohtla-Järve Gümnaasiumis.

Täpsema info sisseastumise ajakava kohta ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 2020/2021 on leitavad linkidelt.