Keeleõppe mentorid 2020/2021 õppeaastal

Saagem tuttavateks!

Meie kooli keeleõppe mentorid aitavad kaasõpilasel arendada oma eesti keele oskust just vastavalt igaühe huvidele, vajadustele ning ajale, pakkudes mitmekülgset tuge suhtlusbarjääride ületamisel.

Keeleõppe mentori saad endale valida registeerides end Stuudiumis soovitud õpilase nime juurde.

Õpilasmentor Pipi-Triinu Nõmmiste

Olen Pipi Triinu, G2 Etenduskunstide mooduli õpilane. Olen aus, elava loomuga, ülimalt aktiivne seiklushing. Mulle meeldib võtta vastu väljakutseid, mis on ka põhjus, miks ma valisin mentorluse. Ma armastan tantsimist, vandenõuteooriaid, pikki rattasõite, head seltskonda ja lund. Ootan enda pardale avatud ja siiraid noori, keda julgustada ja toetada. Usun, et ka minul on teilt palju õppida.

Õpilasmentor Helen Kärt Käbin

Mina olen Helen, G3 õpilane. Vabal ajal tegelen kunsti ja muusikaga ning mulle meeldivad spontaansed seiklused, loomeprotsessides osalemine ja inimesed, kes ei karda vigu teha. Arvan, et keeleõppel on kõige olulisem osa suhtlusel. Õpilasmentorina tahan aidata barjääre ületada ja luua vastastikusel usaldusel ja aitamisel põhinevaid suhteid.

Õpilasmentor Ksenija Poviljaites

Olen Ksenija, olen G2 õppeastme reaal-ja loodusteaduste õppesuuna õpilane.
Ma tegelen sellel aastal mentorlusega, sest saan aru sellest, kui raske esimese aasta jooksul mitte emakeeles õppida, ning ise sain seda tunda ja tahan teisi aidata.
On abiks matemaatika, ajaloo, vene ja eesti keele õppimisel.
Kirjuta oma mõtetest julgelt!

Õpilasmentor Evelina Koidu

Mina olen Evelina, G3 reaal- ja loodussuuna õpilane. Olen uudishimulik ja abivalmis, tegelen muusikaga ja harrastan aktiivset eluviisi. Minuga saab igasugustel teemadel diskuteerida. Õpilasmentorina soovin oma kogemuste põhjal aidata noori eesti keele õppimisel, jagan kasulikke nippe ja julgustan mugavustsoonist välja astuma. Saame koos kasulikult aega veeta, maailma avastada ja kogeda midagi uut!

Õpilasmentor Ksenija Bogatõrjova

Kui sa oled jutukas ja meeldib suhelda inimestega erinevatel teemadel, siis minuga saab rääkida kõigest, mis südame peal on. Mõtlesin, et kuna mulle väga meeldib teisi aidata, siis mentorlus õpilaselt õpilasele on just see koht, kus seda teha saan. Olen suurepärane kuulaja ja toetaja, usun, et me saame kindlasti hästi läbi!