Keeleõpe mentori toel

Keeleõpe mentorist õpilase toel on Kohtla-Järve Gümnaasiumis veel üks mitteformaalse õppimise võimalus õpilastele, kes soovivad oma eesti keele oskust parendada. Mentorlus kui individuaalse keeleõppe meetod võimaldab õpilasel arendada oma eesti keele oskust just vastavalt oma huvidele, vajadustele ning ajale, pakkudes ka tuge suhtlusbarjääri ületamisel.

Keeleõppe metoodika mentorluse vormis käsitleb keelt mitte kui grammatikareeglite ja sõnade kogumit, vaid kui mõttekandjat ja vahendit, mis aitab õpilasel ennast vabalt sihtkeeles väljendada, mõtteosalisi leida ja enda edasiõppimise võimalusi edukamalt tulevikuks planeerida. 

Õpilasest mentor on vabatahtlik G1-G3 õppeastme õpilane, kes soovib toetada enda kaasõpilast, luues rohkelt tavaelulisi võimalusi eesti keelt kasutada. Olgu selleks koos planeeritud keeleõppe tund, lõuna kooli sööklas, teatrikülastus või pärastlõunane jalutuskäik. Suhtlemine on mõlemapoolselt rikastav ja võimalusi eesti keelt kasutada leiavad kõik. Õpilasest mentor kogub vabatahtliku tegevusega kogukonna hüvanguks tehtava töö tunde, mis märgitakse ära õpilase tunnistusel.

Õpilastest mentoritele pakub tuge mentorgrupp.

Enda soovist hakata õpilasest keeleõppe mentoriks saad anda märku õppeinfosüsteemis Stuudium vastava registreerimise lingi all.