Dokumendiregister

Kohtla-Järve Gümnaasiumi dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega. Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga aadressile [email protected] . Dokumendiregister (al 01.08.2018) Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist. Õpperühmade päevikud ja õpilasraamatud asuvad õppeinfosüsteemis Stuudium (alates 01.09.2019, juurdepääs parooliga).