Meie inimesed

Kohtla-Järve Gümnaasiumis töötab üle 30 täielikult pühendunud ainespetsialisti, tugi- ja majanduspersonali töötaja. 

Meie koolis on õppetoolide süsteem: aineõpetajad jagunevad sotsiaalainete ja keelte ning reaal- ja loodusainete õppetoolide vahel.

Meie õpetajad panustavad aktiivselt oma ainevaldkonna arengusse ja on pühendunud Ida-Virumaa hariduselu edendamisele. Nad oma valdkonnas hinnatud spetsialistid ja armastatud õpetajad, kellel on kirge ja huvi olla noorte keskel ning jagada nendega enda elust parimat osa – väärtusi, mis teevad elamise elamisväärseks ja inimese hingelt suureks.

Lisaks asuvad meil tööle mitmed oma valdkonna tippspetsialistid, kes läbi põnevate  valikkursuste rikastavad meie õpilaste teadmisi ja oskusi ning toetavad õpilase kujunemist ennastjuhtivaks, ettevõtlikuks ja loovaks nooreks.