Õppenõukogu

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumine 2023/2024 õppeaastal:

Õppenõukogu korralised koosolekud 2023/2024 õppeaastal on vastavalt kooli üldtööplaanile planeeritud toimuma november 2022, märts 2023, juuni 2023, august 2023.

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 26, 12.06.2024

1.Päevakorra kinnitamine
2. G1 õpilase 11.06.24 õppenõukogus vastu võetud otsuse avamine, arutelu ja võimalik ümbervaatamine.
3. Muud kohapeal algatatud küsimused, info

Õppenõukogu korraline koosolek nr 25, 11.06.2024

1. Päevakorra kinnitamine
2. G1 õpilased ja nende üleviimine G2 õppeastmesse
3. G2 õpilased ja nende üleviimine G3 õppeastmesse
4. G3 õpilased eelkaardistamine
5. Muud kohapeal algatatud küsimused, info

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 24, 31.05.2024

1. Päevakorra kinnitamine.
2. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
3. Muud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 23, 25.04.2024

1. Päevakorra kinnitamine
2. Koolieksami aegade ja vormide kinnitamine
3. G3 medaliga lõpetajad
4. G3 ainealased kiituskirjad
5. G3 uurimistöö/praktilise töö sooritamine ja hetkeseis
6. G3 õppeedukus ja rohkem kui 2 negatiivse hindega õpilased
7. Muu info

Õppenõukogu korraline koosolek nr 22, 14.02.2024

1. Päevakorra kinnitamine
2. Õppekava arutelu koolivaheaja koostöö ajal
3. Ülevaade ja otsused seoses negatiivsete hinnetega
G1 kuni kahe negatiivse hindega õpilased
G1 rohkem kui kahe negatiivse hindega õpilased
G2 kuni kahe negatiivse hindega õpilased
G2 rohkem kui kahe negatiivse hindega õpilased
G3 õppeedukuse ülevaade
4. Muud kohapeal algatatud küsimused, info

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 21, 7.02.2024

1. Päevakorra kinnitamine 
2. Arvamuse avaldamine sisseastumis korrale 2024/2025
3. Muud kohapeal algatatud küsimused, info

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumine 2022/2023 õppeaastal:

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 20, 31.08.2023

1. Päevakorra kinnitamine
2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2023/2024 õppeaastaks
3. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogusse 2023/2024 õppeaastaks
4. Õppeaasta 2022/2023 kokkuvõte, arutelu, tagasiside
5. Õppetoolide juhtide ülevaade ja kokkuvõte 2022/2023 õppeaastast õppetoolides
6. 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
7. Õppekava muutmine
8. Kodukorra muutmine
9. 2022/2023 õppeaasta G1 ja G2 õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kokkuvõte ja üleviimine järgmisesse õppeastmesse
10. Muud kohapeal algatatud küsimused, info

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 19, 19.06.2023

1. Päevakorra kinnitamine
2. G1 ja G2 hindeid parandanud õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine
3. Negatiivsete kursusehinnetega õpilased G1 ja G2 õppeastmes
4. G3 negatiivse hindega lõpetajad
5. Kohapeal algatatud küsimused

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 18, 12.06.2023

1. Päevakorra kinnitamine
2. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine
3. Negatiivsete kursusehinnetega õpilased G1 ja G2 õppeastme
4. Erakorraline luba järelvastamisteks 12, 13 ja 14.06.2023.
5. Ülevaade G2 uurimistööde/praktiliste tööde järelkaitsmisele suunatud tööd. Järelkaitsmise aja kinnitamine
6. G3 ainealaste kiitusukirjade kinnitamine
7. G3 lõpetajad
8. G3 negatiivse hindega lõpetajad
9. Negatiivse hindega õpilase lõpetamise võimalused
10. Kohapeal algatatud küsimused

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 17, 22.02.2023

1. Päevakorra kinnitamine
2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi vastuvõtu korrale
3. Muud küsimused

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 16, 07.11.2022

1. Päevakorra kinnitamine
2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi kodukorrale
3. Muud küsimused

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumine 2021/2022 õppeaastal:

Õppenõukogu korraline koosolek nr 15,  31.08.2022

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri ja protokollija valimine 2022/2023m õppeaastaks.
 3. 2021/2022 õppeaasta G1 ja G2 õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kokkuvõte ja üleviimine järgmisesse õppeastmesse.
 4. Õppetoolide juhtide ülevaade ja kokkuvõte 2021/2022 õppeaastast õppetoolides.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 14, 15.06.2022

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. G1 ja G2 negatiivsed hinded.
 3. Ülevaade G2 uurimistööde/praktiliste tööde augusti järelkaitsmisele suunatud tööde hetkeseisust.
 4. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 5. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 6. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
 7. G3 negatiivse kursusehindega lõpetamine.
 8. Arvamuse avaldamine kooli päevakava muutmisele kooli kodukorras.
 9. Personaliga seotud teemad.
 10. Progümnaasiumi avamise võimalikkusest Kohtla-Järve Gümnaasiumis.
 11. Kohapeal algatatud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 13, 13.06.2022

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.
 3. Negatiivsete kursusehinnetega õpilased G1 ja G2 õppeastmes.
 4. Erakorraline luba kursusetöö sooritamiseks/parandamiseks 14.06.2022.

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 12,  21.04.2022

 1.   Päevakorra kinnitamine.
 2.   Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi kodukorrale.
 3.   Muud küsimused.

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr 11, 7.04.2022

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi kodukorrale.
 3. Muud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 10, 30.03.2022

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi arengukavale. 
 3. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi kodukorrale.
 4. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekavale.
 5. Muud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 9, 25.10.2021

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi palgakorralduse põhimõtetele.
 3. Muud küsimused.
 

Korraliste õppenõukogu koosolekute toimumine 2020/2021 õppeaastal:

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 8, 31.08.2021

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2021/2022 õppeaastaks.
 3. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 4. 2020/2021 õppeaasta G1 ja G2 õpilaste õpilaste (lisa 2) üleviimine järgmisesse õppeastmesse.
 5. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani (lisa 3) kinnitamine.
 6. Õppeaasta kokkuvõte 2020/2021 (lisa 4) arutelu, tagasiside.   
 7. Õppenõukogu liikmete ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 8. Kohapeal algatatud küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 7, 16.06.2021

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 4. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
 5. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.
 6. Arenguvestluste läbiviimise korra muutmine.

Õppenõukogu erakorraline koosolek nr. 6, 26.04.2021

 1. Päevakorra punktide kinnitamine.
 2. Koolieksamite sooritamine 2020/2021 õppeaastal.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 5, 9.03.2021

Päevakorra kinnitamine.

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021 õppeaastaks.
 2. Õppekava üldosa ja lisade muudatustele arvamuse avaldamine.
 3. Õpiraskustes õpilaste hakkama saamine õppetöös

Õppenõukogu koosolekute toimumine 2019/2020 õppeaastal

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 4, 31.08.2020

 1. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2020/2021 õppeaastaks.
 3. Esindaja valimine kooli hoolekogusse.
 4. 2019/2020 õppeaasta G1 ja G2 õpilaste täiendava õppetöö tulemuste kokkuvõte ja üleviimine järgmisesse õppeastmesse.
 5. G3 õpilase lõpetamise ja lõputunnistuse väljastamise otsustamine.
 6. Õppeaasta kokkuvõte 2019/2020 arutelu, tagasiside.
 7. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu ja õppenõukogu liikmete ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
 8. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 9. Muudatuste arutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorrale.
 10. Õppetoolide juhtide ülevaade ja kokkuvõte 2019/2020 õppeaastast õppetoolides.

Õppenõukogu korraline koosolek nr. 3, 17.06.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. G3 õpilaste Kohtla-Järve Gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. G3 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga.
 4. G3 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
 5. Eriolukorrast tulenevalt koolieksami ärajätmine 2019/2020. õppeaastal.
 6. G1 ja G2 õpilaste järelarvestuste sooritamise edukuse ülevaade.
 7. G1 ja G2 õpilaste järgmisesse õppeastmesse üleviimine.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 2, 17.04.2020

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Arvamuse avaldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekava üldosale.
 3. Arvamuse avaldamine õpilastega läbiviidava arenguvestluste korra ja tingimuste osas.
 4. Päevakajalised õppekorraldusliku küsimused.

Õppenõukogu korraline koosolek nr 1, 29.08.2019

 1. Koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine 2019/2020 õppeaastaks.
 3. Kooli kodukorra muutmise ettepanekud, Tugi ja mõjutusmeetme rakendamise korra ja Teadmiste ja oskuste hindamise korra lisade kinnitamine kodukorras.
 4. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
 5. Õpinguraamatu vormi kinnitamine.
 6. Esindaja valimine kooli hoolekogusse (1).