Õpilasesindus

Kohtla-Järve Gümnaasiumi personal ja õpilaskond on ühtse meeskonnana gümnaasiumi olustiku, toimimisviiside ja koolikultuuri loojad. Meie meeskonnas on olulised igaühe soovid, heaolu ja eesmärkide täitmise kvaliteet. Õpilaste soovidel ja ideedel aitab kõlada ja teostuseni jõuda kooli õpilasesindus.  

Õpilasesindus on õpilaste poolt ja hulgast valitav esinduskogu, mis korrldab õpilaste ideede teostamist ja soovide ning ettepanekute jõudmist kooli juhtkonda. Õpilasesinduse juht on kooli juhtkonna liige.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi kõige esimene õpilasesindus on kokku tulnud huvipõhiselt. Koos luuakse KJG õpilasesinduse toimimise ja järgmiste koosseisude valimise põhimõtted. Õpilasesindus on endi hulgast valinud presidendi, asepresidendi, sekretäri ning õpilaste esindaja hoolekogus. 

Õpilasesinduse liikmed: 

Elizabeth Veri – õpilasesinduse president 

Ksenija Povilaites – õpilasesinduse asepresident 

Liis Teppe – õpilasesinduse sekretär 

Gerli Teesalu – õpilaste esindaja hoolekogus 

Anastassia Beikova

Anastassia Bõstrova

Pipi Triinu Nõmmiste

Anastasia Zinovieva

Polina Timofejeva

Kermo Vinkler

Patrik Bent

Ksenia Bogatõrjova

Lisette Liise Lilleorg

 

Loome koos parima kooli!