Õpilasesindus

Kohtla-Järve Gümnaasiumi personal ja õpilaskond on ühtse meeskonnana gümnaasiumi olustiku, toimimisviiside ja koolikultuuri loojad. Meie meeskonnas on olulised igaühe soovid, heaolu ja eesmärkide täitmise kvaliteet. Õpilaste soovidel ja ideedel aitab kõlada ja teostuseni jõuda kooli õpilasesindus.  

Õpilasesindus on õpilaste poolt ja hulgast valitav esinduskogu, mis korraldab õpilaste ideede teostamist ja soovide ning ettepanekute jõudmist kooli juhtkonda. 

2023/2024õa Õpilasesinduse juhatus: 

President: Mario Polshin

 

Asepresident: Kirke Otti

 

Sekretär: Alina Vassiljeva 

 

Õpilaste esindaja hoolekogus: Liisi Kauber

 

 

Õpilasesinduse lihtliikmed:

Kirke Otti

Helar Richard Ekštein

Liisi Kauber

Mario Polshin

David Avakjan

Ignat Domozhilov

Alina Vassiljeva

Elis Reimann

Henry Vinkler

Kontakt: [email protected] 

Loome koos parima kooli!