Õpilasesindus

Kohtla-Järve Gümnaasiumi personal ja õpilaskond on ühtse meeskonnana gümnaasiumi olustiku, toimimisviiside ja koolikultuuri loojad. Meie meeskonnas on olulised igaühe soovid, heaolu ja eesmärkide täitmise kvaliteet. Õpilaste soovidel ja ideedel aitab kõlada ja teostuseni jõuda kooli õpilasesindus.  

Õpilasesindus on õpilaste poolt ja hulgast valitav esinduskogu, mis korrldab õpilaste ideede teostamist ja soovide ning ettepanekute jõudmist kooli juhtkonda. Õpilasesinduse juht on kooli juhtkonna liige.

 

Õpilasesinduse juhatus: 

President: Lotte Teppe

 

Asepresident: Kermo-Sten Bertram

 

Sekretär: Pipi Triinu Nõmmiste

 

Õpilaste esindaja hoolekogus: Triin Peenema

 

 

Õpilasesinduse lihtliikmed:

 

Alina Maškina

Anita Lupina

Inessa Žukova

Jane-Ly Rohi

Karmel Puur

 

 

[email protected] 

 

Loome koos parima kooli!