Õpilasesindus

Kohtla-Järve Gümnaasiumi personal ja õpilaskond on ühtse meeskonnana gümnaasiumi olustiku, toimimisviiside ja koolikultuuri loojad. Meie meeskonnas on olulised igaühe soovid, heaolu ja eesmärkide täitmise kvaliteet. Õpilaste soovidel ja ideedel aitab kõlada ja teostuseni jõuda kooli õpilasesindus.  

Õpilasesindus on õpilaste poolt ja hulgast valitav esinduskogu, mis korraldab õpilaste ideede teostamist ja soovide ning ettepanekute jõudmist kooli juhtkonda. 

Õpilasesinduse juhatus: 

President: Jevgeni Jazõkov

 

Asepresident: Mario Polshin

 

Sekretär: Alina Vassiljeva

 

Õpilaste esindaja hoolekogus: Triin Peenema

 

 

Õpilasesinduse lihtliikmed:

Kirke Otti

Helar Richard Ekštein

Liisi Kauber

Gertrud Rande

Melani Nano

Lotte Teppe

Inessa Žukova

Alina Maškina

German Kabantšuk

Kontakt: [email protected] 

Loome koos parima kooli!