Meie lugu

Ida-Virumaa hariduse ajalugu on üks osa Eesti ajaloost ning iga inimene – õpetaja, õpilane, lapsevanem, koolijuht ja ametnik, kes on siinse hariduseluga seotud, on ka kogu Eesti hariduselu ja -loo kujundaja.

Kohtla-Järve Gümnaasium asutati haridus- ja teadusministri käskkirjaga 17.05.2018  ning alustab õppetööd 1. septembril 2019. Kohtla-Järve Gümnaasium on viieteistkümnes riigigümnaasium Eestis. Õppekeeleks on eesti keel ja erisuseks reaal- ja loodussuund. Õppetöö algab 1. septembril 2019. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kohtla-Järve linnaga sõlmiti kokkulepe 14.05.2014  koolivõrgu ümberkorraldamiseks alates 2019. aastast, mille järgi kaotatakse alates 2019/2020. õppeaastast kohalike omavalitsuse koolide gümnaasiumiosad, likvideeritakse üks kool ning riigigümnaasiumi kõrvale jäävad tegutsema KOVi põhikoolid. Need on uue kooli faktilised daatumid.

Kuidas aga sündis uus kool elus eneses ja peamine, milline on üldse tänapäeva kooli ülesanne? Milliste kompetentside, oskuste ja teadmistega alustab oma eluteed 21. sajandi gümnaasiumilõpetaja? Meie ülesandeks on seda mõista ja teha kõik selleks, et gümnaasiumilõpetaja oleks ennast juhtiv, initsiatiivikas ja intelligentne noor inimene, kes orienteerub tänapäeva maailma väljakutsete ees ning oskab teha valikuid, mis teevad maailma paremaks ja enda elu õnnelikuks. Sellest ka meie moto #VallutaHomne. Aga eelkõige soovime, et meie inimesed oleksid lihtsalt toredad ja sõbralikud, MEIE inimesed, kelle jaoks on tähtis tolerants ja hea empaatiavõime. Ennast juhtiv tore inimene saab elus hästi hakkama. Neid eesmärke me püüame saavutada ning lähtume sellest, et kõik inimesed ja tegevused koolis lähtuvad õpilastele parimaid õpi- ja arengutingimusi luues ja arendades.

Ida-Virumaa hariduselu tõmbetuuled 2019. aasta alguses tõusid haripunkti, kui uue Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitus oli alanud ning mitmed huvigrupid hakkasid Ida-Virumaa demograafilistest eripäradest tingitud erisuste vastu sügavamalt huvi tundma ning kahtlema uue kooli rajamise õnnestumises. Tekkis vastakaid arusaamu, paisus meedia tähelepanu ning 1. augustist 2018 direktori ametisse valitud Irina Putkonen lahkus ametist 31. jaanuaril 2019. Haridus- ja Teadusministeerium määras seejärel direktori kohusetäitjaks Viljandi Gümnaasiumi direktori Ülle Matsini, kes juhtis uue kooli käivitamist, samal ajal ka Viljandi kooli juhtides, kuni 15. aprillini 2019, mil astus ametisse varem kolmteist aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumit juhtinud Hendrik Agur.

Maikuus 2019 valiti Kohtla-Järve Gümnaasiumile uus juhtkond ja õppetoolide juhatajad ning algas õpetajate värbamine ühes õppeaasta ettevalmistustega, õppekava väljatöötamisega ning uute ja suletavatest gümnaasiumidest ületulevate õpilaste vastuvõtuga.

Kool on alustanud oma loo kirjutamist ajalukku, olles ja elades tänases ning pidades silmas homsest. #VallutaHomne eeldab pühendunud ja särasilmseid inimesi, kellega ollakse üksteist toetav tõeline tiim – nagu üks toimekas mesilaspere, kelle töö tulemusi ja protsessi naudivad kõik osalised, kuid hindavad homsed.

Edasi nüüd, Kohtla-Järve Gümnaasiumi tore koolipere