Meie lugu

Ida-Virumaa hariduse ajalugu on üks osa Eesti ajaloost ning iga inimene – õpetaja, õpilane, lapsevanem, koolijuht ja ametnik, kes on siinse hariduseluga seotud, on ka kogu Eesti hariduselu ja -loo kujundaja.

Ajaloost. Riigigümnaasiumi rajamise järg oli jõudnud Kohtla-Järvele ning 14. mail 2014. aastal sõlmiti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kohtla-Järve linna vahel kokkulepe koolivõrgu ümberkorraldamiseks alates 2019. aastast, mille järgi kaotati alates 2019/2020. õppeaastast kohalike omavalitsuse koolide gümnaasiumiosad, likvideeriti üks kool (Kohtla-Järve Vene gümnaasium) ning riigigümnaasiumi kõrvale jäid tegutsema KOVi põhikoolid. Kohtla-Järve Gümaasium asutati haridus- ja teadusministri käskkirjaga 17.05.2018  ning alustas õppetööd 1. septembril 2019, olles selle avamise hetkel viieteistkümnes riigigümnaasium Eestis. Kooli õppekeeleks on kooli avamisest peale olnud eesti keel ja püüdluseks saada tugevaks reaal- ja loodusteadustes, et luua noortele valmisolek kaasaja maailma poolt esitatavate väljakutsetega ladusalt toime tulekuks.

Milliste kompetentside, oskuste ja teadmistega alustab oma eluteed 21. sajandi gümnaasiumilõpetaja? Meie ülesandeks on seda püüda mõista ja teha kõik selleks, et gümnaasiumilõpetaja oleks ennast juhtiv, initsiatiivikas ja intelligentne noor inimene, kes orienteerub tänapäeva maailma väljakutsetes ning oskab teha valikuid, mis teevad tema jaoks maailma paremaks ja elu õnnelikuks. Sellest ka meie moto, milleks on #VallutaHomne. 

Eelkõige soovime aga, et meie inimesed oleksid lihtsalt toredad, aktiivsed ja sõbralikud inimesed, kes tunneksid maailma asjade vastu huvi, oskaksid väärtustada vabadust ja kaitseksid Eesti riiki. Oleksid teiste inimeste vastu hoolivad, sallivad ja empaatiavõimelised. Ennast juhtiv tore inimene saab elus hästi hakkama. Neid eesmärke me püüame saavutada ning lähtume sellest, et kõik inimesed ja tegevused koolis lähtuvad õpilastele parimaid õpi- ja arengutingimusi luues ja arendades.

Ida-Virumaa hariduselu tõmbetuuled 2019. aasta alguses tõusid haripunkti, kui uue Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ehitus oli alanud ning mitmed huvigrupid hakkasid Ida-Virumaa demograafilistest eripäradest tingitud erisuste vastu sügavamalt huvi tundma ning kahtlema uue kooli rajamise õnnestumises. Tekkis vastakaid arusaamu, paisus meedia tähelepanu ning 1. augustist 2018 direktori ametisse valitud Irina Putkonen lahkus ametist 31. jaanuaril 2019. Haridus- ja Teadusministeerium määras seejärel direktori kohusetäitjaks Viljandi Gümnaasiumi direktori Ülle Matsini, kes juhtis uue kooli käivitamist, samal ajal ka Viljandi kooli juhtides, kuni 15. aprillini 2019, mil astus ametisse varem kolmteist aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumit juhtinud Hendrik Agur.

Maikuus 2019 valiti Kohtla-Järve Gümnaasiumile uus juhtkond ja õppetoolide juhatajad ning algas õpetajate värbamine ühes õppeaasta ettevalmistustega, õppekava väljatöötamisega ning uute ja suletavatest gümnaasiumidest ületulevate õpilaste vastuvõtuga. Esimesed aastad olid hektilised, sest vene õppekeelega koolidest õppuritest suur osa üle tulnud õpilastest ei olnud valmis õppima eesti keeles. Selle tagajärjel lahkus esimesel õppeaastal koolist koguni sada õpilast, järgmistel aastatel juba vähem. Ootused kohaliku haridusvõrgu põhihariduse taseme ja uue riigigümnaasiumi ambitsioonide vahel kvaliteetse gümnaasiumihariduse võimaldamisel osutusid tõsiseks sisuliseks väljakutseks, millega kool on tegelenud esimesed neli tegevusaastat. Riigigümnaasiumi sõnumid, ootsued ja hoiakud on levinud kohalikule koolivõrgule ja märkame, et sellel on olnud mõju. Samuti on uus riigigümnaasium kohandanud oma sihte, õppinud rohkem tundma kohalikke olusid, inimesi ja võimalusi, et siinse piirkonna eripäradest tulenevaid erisusi arvestades pakkuda võimalikult head ja kaasaegset haridust. Kooli populariseerimisele õpilaste seas on kaasa aidanud ka igal õppeaastal põhikoolide progümnaasiumiealistele õpilastele korraldatavad tasuta Talveakadeemia kursused nii üldharivates valdkondades kui ka põhiainetes, samuti gümnaasiumiks etttevalmistuskursused põhikoolilõpetajatele. Kooli usaldus on kogukonnas kasvanud ning kool muutub järjest populaarsemaks kohalikus kogukonnas – nii õpilaste kui nende vanemate seas.

Kooli tegevusega kujundame tugevasti ka Kohtla-Järve linna ajalugu ning teeme seda täie pühendumuse, hingesoojuse ja õhinaga,  koondades pühendunud ja särasilmseid inimesi, kellega ollakse üksteist toetav tõeline tiim – nagu üks toimekas mesilaspere, kelle töö tulemusi ja protsessi naudivad kõik osalised, kuid hindavad homsed.

Koostöiselt edasi, Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolipere! #VallutaHomne

Hendrik Agur

Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor

/teksti uuendatud augustis 2023/