Meie koolimaja

Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolihoone ehitus algas 2018. aasta lõpus. 17. aprillil 2019 toimus nurgakivi panek uuele majale ja katusepärja mahavõtmine.
Koolimaja valmib augustis 2019. Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppehoone saab olema liginullenergiahoone. See tähendab, et kool hakkab olema kõikide maja kasutajate jaoks väga hea sisekliimaga ning haldaja jaoks on ka väiksemaid energiaarveid.
2 793,9 ruutmeetri suurune gümnaasiumihoone ehitatati endise Kohtla-Järve Pärna Põhikooli hoone asemele aadressil Pärna tänav 47. Projekti ehitusmaksumus on 4,347 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
Riigi Kinnisvara ja haridus- ja teadusministeerium sõlmisid koostööleppe, mille kohaselt juhib gümnaasiumihoone rajamist Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ning viib sealhulgas läbi kõik vajalikud riigihanked.
Koolihoone on 2-korruseline ning lisaks tehnilised ruumid keldrikorrusel. Maja valdav osa fassaadi on kaetud korrapärase aknarütmiga. Fassaadimaterjal jäljendab ümbritsevaid korruselamuid ning on kaetud punakas/oranžikas fassaaditellisega. Hoone nn „viies fassaad“ ehk katus ehitatakse murukatusena, kus kasvavad praktiliselt hooldusvabad kukeharjad. Samuti toodavad õppehoonele lisaanergiat hoone katusele paigaldatud päikesepaneelid.
Riigi Kinnisvara koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Kohtla-Järve linnavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga korraldas Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tulevase hoone arhitektuurivõistluse.
Konkursile laekunud neljateistkümne kavandi hulgast tunnistati esikoha vääriliseks arhitektuuribüroo BOA OÜ ideelahendus märgusõnaga „Vinkel“. Ideelahenduse autorid on Margus Soonets, Jürgen Lepper, Anto Savi ja Maiu Hirtentreu.
Kohtla-Järve tulevase riigigümnaasiumi ehitustöid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

 

Videoreportaažid ehituselt: