Järelvalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: [email protected]

Täpsema info riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ning läbiviimist õppeasutustes reguleerivad seadused leiad Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.