Järelvalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Järelevalvet õppeasutuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt [email protected]; tel 7350 222.     

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid ([email protected]).

Täpsema info riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ning läbiviimist õppeasutustes reguleerivad seadused leiad Haridus-ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.