Tunnustused

Märkame ja hindame üksteise tegemisi, arengut ja saavutusi. Ületame iseend ja näitame oma oskusi nii koolis kui väljaspool. Julgustame ja tunnustame neid, kes oma tublide saavutuste ja kordaminekutega silma paistavad. 

Sellel lehel märgime ära tunnustused, mis meie koolipere liikmetele osaks saavad, nii Kohtla-Järve Gümnaasiumis kui väljaspool kooli. 

Soovime julgust ja indu oma oskusi rakendada ja näidata!