Koolitöötajate tunnustused

Kohtla-Järve Gümnaasiumi Aasta õpetaja ja Aasta kolleeg

Tunnustusega “Kohtla-Järve Gümnaasiumi Aasta õpetaja 2021” tunnustame õpetajat, kes on koolipere arvates paistnud eriliselt silma kooli väärtuste kandmisega, toetanud õpilaste individuaalset ja sotsiaalset arengut ning aidanud kaasa koolis sõbraliku ja meeldiva õpikeskkonna loomisele.

Kõik on tublid, kuid tunnustusega “Aasta kolleeg 2021” tõstetakse esile just viimasel aastal eriliselt kollektiivi vaimsele õhkkonnale positiivset mõju avaldanud kolleegi, kes on olnud eeskujuks oma pühendumuse ja töökusega, positiivse eluhoiaku ja elurõõmuga, huvi tundmise, toetuse ning empaatiavõimega kaasteelistesse.