MTÜ Kohtla-Järve Gümnaasiumi arendusfond

Mittetulundusühing Kohtla-Järve Gümnaasiumi arendusfond on asutatud Kohtla-Järve Gümnaasiumi töötajate ja toetajate poolt eesmärgiga arendada ja toetada kooli õppetööd ning kooliväliseid õppe- ja vabaajategevusi, teostada ja toetada kooli arenduslikke ja õppetööd toetavaid projekte. Vaata MTÜ põhikirja SIIT.

MTÜ põhikirjalised eesmärgid: 

  • sündmuste korraldamine;
  • KJG sümboolikaga esemete hankimine ja jagamine;
  • täiendavate vahendite hankimine ja kogumine KJG prioriteetsete õppevaldkondade taseme arendamiseks;
  • täiendavate vahendite hanikimine ja kogumine KJG õppe- ja vabaajategevuste ning huvi- ja projektidega seotud tegevuste korraldamiseks;
  • KJG tegevuse tutvustamine ja turundamine;
  • kooli- ja haridustemaatiliste materjalide kogumine ja eksponeerimine;
  • heategevusega, sh. koolinoortele suunatud heategevusega tegelemine;
  • õpetajate ja õpilaste stipendiumide konkursside korraldamine ja stipendiumide jagamine.

Atiivsed kampaaniad:

Kontsertklaver Estonia 274 soetamine
 
Soovime osta uude Kohtla-Järve riigigümnaasiumisse kontsertklaveri Estonia 274. Et Ida-Virumaa õpilastel oleks väärikas, kultuurne ja avaraid võimalusi pakkuv arengukeskkond. Kui Sinagi soovid toetada klaveri ostu, siis saad teha endale sobivas suuruses annetuse siin:
MTÜ Kohtla-Järve Gümnaasiumi Arendusfond
a/a EE677700771003854029
LHV Pank
Selgitus: Annetus Klaveri 274 ostuks
Anna muusikale võimalus. Täname!
 
MTÜ kontakt: [email protected]