Projektid

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on korraldatud mitmekesiseid maakondlikke sündmusi ning Kohtla-Järve kogukonnaga seonduvaid projekte. Peamiselt on tegu kultuuri- ja haridusvaldkonna projektidega nagu näiteks maakondlik Ida-Virumaa noorte omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale” ja ettevalmistuskursused Ida-Virumaa 8. ja 9. klasside õpilastele gümnaasiumisse astumiseks. Kooli käivitamisel avatud aatriumikohvikus Koht37 on toimuvad järjepidevalt erinevad kogukonnale suunatud kultuurisündmused, mis leiavad aset suuresti tänu projekte toetavatele organisatsioonidele.

2019/2020 õppeaasta projektid:

Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude kontsert “Väike laul suurele lavale” 2019

 1. Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus; Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Konkursi eesmärk on luua pinnas noorte loovusele ning anda selle väljendamiseks väärikad võimalused, näidates laiemale Eestile, millised musikaalselt andekad koolinoored ja -töötajad tegutsevad Ida-Virumaal.
 3. Periood: 1.10.2019-31.12.2019

Ettevalmistuskursused Ida-Virumaa 8. ja 9. klasside õpilastele gümnaasiumisse astumiseks

 1. Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus; Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 2. Eesmärk: Ettevalmistuskursuste eesmärk on aidata Ida-Virumaa põhikoolide 8.-9. klassi õpilastel süstematiseerida ja täiendada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest (matemaatika, füüsika, eesti keel, eesti keel teise keelena, inglise keel). Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad, et gümnaasiumisse astumisel oleks üleminek õpilaste jaoks sujuvam. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab ühtlasi õpilaste põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.
 3. Periood: 1.11.2019-5.05.2020

Initsiatiivi- ja integratsioonikohviku “KOHT37” arendamine Kohtla-Järvel – vestlusõhtu hundiuurija Marko Kübarsepaga

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Pakkuda Ida-Virumaa elanikele võimalust veeta aega toredas keskkonnas ja kohtuda põnevate ekspertidega erinevatest eluvaldkondadest. Hundiuurija Marko Kübarsepp tutvustas huntide müstilist olemust ning huntide uurimisvaldkonda ja -tehnikaid.
 3. Periood: 01.01.2020 – 15.02.2020

Ida-Virumaa noorte omaloominguliste luuletuste konkurss “Ajamasin”

 1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Projektis on noortel võimalus näidata enda juba loodud luuletusi kui ka loome tingimused uue loomingu tekkeks. Noored esitavad omaloomingulisi luuletusi konkursile, millest komisjon teeb oma valiku. Välja valitud parimad lood pääsevad edasi finaalkontserdile, kus luulekonkursi võidutöid esitatakse klaverikontserdil. Impropianist Rain Rämmal teeb kõlanud luuletustest inspireerituna luuletustele loodud klaveripalad, mis kõlavad kogukonnale avatud sündmusel.
 3. Periood: 16.03.2020 – 30.11.2020

2020/2021 õppeaasta projektid:

Johan Randvere klaverikontsert initsiatiivi- ja integratsioonikohvikus KOHT37 Kohtla-Järvel

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Projekti eesmärk on pakkuda Kohtla-Järve Gümnaasiumis asuvas aatriumkohvikus Koht37 ühistegevusi ja sündmusi, mis on arendavad ning inspiratsiooni ja elamust pakkuvad, nende seas ka muusikaõhtud, kus esinevad põnevad koosseisud ja artistid.
 3. Periood: 11.10.2020 – 11.12.2020

Integratsiooni- ja initsiatiivikohviku “KOHT37” arendamine Kohtla-Järvel

 1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus
 2. Eesmärk: Anda Ida-Virumaa inimestele võimaluse saada osa põnevatest tegevustest, vestlusõhtutest ja töötubadest (näiteks kunstitöötuba, luulekonkurss ja Rain Rämmali klaverikontsert, vestlusõhtu suhtekoolitaja Tiina Tiitusega, keelekohvik Keiti Vilmsiga, foorumteater, improteater)
 3. Periood: 15.01.2020 – 10.05.2020 (algselt), pikendatud kuni 30.12.2020

Integratsiooni- ja initsiatiivikohviku “KOHT37” arendamine Kohtla-Järvel

 1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus
 2. Eesmärk: Pakkuda Ida-Virumaa elanikele võimaluse veeta mõnusalt aega, harida ennast põnevatel teemadel ja saada osa elamusi pakkuvatest teemaõhtutest ja töötubadest. 
 3. Periood: 01.08.2020 – 31.10.2020

Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale” 2020

 1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital, Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond
 2. Eesmärk: Konkursi eesmärk on anda Ida-Virumaa koolinoortele ja -töötajatele võimalus saada osa ainulaadsest muusikaprojektist, kus ühest väikesest viisijupist võib saada suur orkestriteos, mida esitatakse suurel kontserdilaval. Tahame luua pinnase noorte loovusele ning anda selle väljendamiseks väärikad võimalused, näidates, millised musikaalselt andekad koolinoored ja -töötajad Ida-Virumaal tegutsevad.
 3. Periood: 07.09.2020 – 31.12.2020

ProgeTiiger

 1. Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 2. Eesmärk: ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Arendame koolis välja võimalused robootika ja mehhatroonika õppimiseks, arendades noorte loovust ja huvi tehnika ja informaatika vastu.
 3. Periood: 21.04.2020-30.06.2021

Mentorluse arendamine Kohtla-Järve Gümnaasiumis

 1. Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus
 2. Eesmärk: Eesmärgiks on välja töötada Kohtla-Järve Gümnaasiumi mentorlussüsteem, mis toetab koolipersonali enesekindlust ja oskusi õpilaste toetamisel läbi mentorluse. Projekti tulemusena on Kohtla-Järve Gümnaasiumis koolitöötajatest mentorid, kes on saanud professionaalset koolitust mentorluse alal ning kes on teadlikumad ja enesekindlamad mentorluse rakendamisel. Tahame mentorluse süsteemiga luua aluse selleks, et õpilastest kujuneksid ennastjuhtivad, eneseteadlikud ja julged noored. 
 3. Periood: 01.10.2020-31.12.2020

Õpihuvilaagrid Kohtla-Järve Gümnaasiumis

 1. Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
 2. Eesmärk: Õpihuvilaagrite eesmärgiks on leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele
 3. Periood: 01.07.2021-31.04.2022

2021/2022 õppeaasta projektid:

Riigigümnaasiumide bändide festival

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Korraldada riigigümnaasiumide bändide festivali, et elavdada Kohtla-Järve muusikaelu. Soovime tuua Ida-Virumaale kokku erinevaid muusikuid üle Eesti, et tutvustada meie enda piirkonna koolide bände ja tutvustada ringkonnale ja mujal Eestis tegutsevate bändide muusikat. Noored ja koolitöötajad loovad väga erisugust ja väärtuslikku muusikat, mida soovime levitada, et kujuneks arusaam, et head kultuurielamust saavad noored ja ka koolitöötajad ise pakkuda, soodustades nii uute muusikute arengu- ja eneseteostusvõimalusi.
 3. Periood: 15.02.2021 – 30.10.2021

NIA liikumistehnika playshop initsiatiivi- ja integratsioonikohvikus KOHT37 Kohtla-Järvel

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Pakkuda kogukonnale võimalust saada osa põnevatest tervislikku eluviisi propageerivatest sündmustest, et näidata liikumisvõimaluste variatiivsust ja aktiivse eluviisi kujunemise võimalusi. Nia tantsutreening on terviklik intelligentne fitness-treening, mis seob omavahel kokku keha, meele, emotsioonid ja vaimu. 
 3. Periood: 11.10.2020 – 25.12.2020

ProgeTiiger

 1. Rahastaja: Haridus- ja Noorteamet
 2. Eesmärk: ProgeTiigri programmi eesmärk süsteemse ja jätkusuutliku IT-oskuste (programmeerimine, robootika, digimeedia jms) õppe arendamine haridusasutustes.
 3. Periood: 01.01.2021-31.12.2021

KOHT37 kultuuriõhtud

 1. Rahastaja: Integratsiooni Sihtasutus
 2. Eesmärk: Kultuuriõhtute eesmärgiks on pöörata tähelepanu Eestis elavatele  muust rahvusest inimesele, kes on mingil eluhetkel otsustanud Eestisse kolida ja Eestist oma kodu teha ja ka meie riigikeelt õppima hakata. See üritustesari keskendub Eestisse kolinud välismaalaste eesti keele õppe kogemusele, takistustele, muredele, õnnestumistele, saavutustele ja eelistele, mida on keeleõpe neile pakkunud. Kultuuriõhtute käigus saavad osalised motivatsiooni ja tuge oma keeleõpingute jätkamiseks või alustamiseks ja leiavad endale mentoreid, kes on selle teekonna juba läbinud, ja kes oskavad head nõu ja soovitusi jagada. Tegevuse lõppeesmärgiks on innustada ja motiveerida inimesi eesti keelt õppima ja panna neid nägema kõiki neid võimalusi, mida riigikeele oskus endaga kaasa toob.
 3. Periood: 01.10.2021-15.12.2021

Eestimaa koolinoorte ja -töötajate omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale” 2021

 1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus
 2. Eesmärk: Konkursi eesmärk on anda Eestimaa koolinoortele ja -töötajatele võimalus saada osa ainulaadsest muusikaprojektist, kus ühest väikesest viisijupist võib saada suur orkestriteos, mida esitatakse suurel kontserdilaval. Tahame luua soodsa pinnase noorte loovusele ning anda selle väljendamiseks väärikad võimalused, tuues musikaalselt andekad Eestimaa koolinoored ja -töötajad kokku Ida-Virumaale.
 3. Periood: 01.08.2021-31.12.2021

Talveakadeemia kursused Ida-Virumaa koolide 8. ja 9. klasside õpilastele

 1. Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus
 2. Eesmärk: Süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad. Talveakadeemia kursustel osalemine toetab õpilaste  põhikooli riigieksamite edukat sooritamist, enda silmaringi, oskuste ja teadmiste laiendamist läbi lõimitud ja praktilise õppetegevuse.
 3. Periood: 01.10.2021-31.12.2021

Muusikaline vestlusõhtu Tšellopoistega KOHT37-s

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Projekti eesmärk on pakkuda 2022. aasta märtsis eelkõige kohaliku kogukonna noortele, aga ka teistele kogukonna liikmetele inspireerivat muusikalist elamust, kus tšellistide duo Tšellopoisid muusikalised etteasted on põimitud noorte artistide kogemuslugudega nende muusikalisest teekonnast. Antud formaadiga soovime innustada Ida-Virumaa noori veelgi julgemalt, aktiivsemalt ja professionaalsemalt end muusikaliselt arendama ning soodustada erineva keelelise ja kultuurilise taustaga kogukonna liikmete, sh noorte integreerumist loomingulises keskkonnas.
 3. Periood: 22.11.2021-30.04.2022

Ettevalmistuskursused Ida-Virumaa koolide 9. klasside õpilastele

 1. Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus
 2. Eesmärk: Projekti eesmärk on aidata põhikooli 9. klassi õpilastel süstematiseerida ja korrastada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest. Anda võimalus põhikooli õpilasele täiendavaid õpioskuseid ja ainealaseid teadmisi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, mis soodustavad gümnaasiumiastmesse õppima asudes sujuvamat üleminekut. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab ühtlasi õpilaste põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist. 
 3. Periood: 01.02.2022-30.04.2022

Keskkonnateadlikkuse programm “Rahvuspargid, elupaikade kaitse, kliimamuutused ja looduse mitmekesisus”

 1. Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 2. Eesmärk: Projekti eesmärk on tõsta gümnasistide teadlikkust oma elukeskkonda puudutavates küsimustes, aidata kujundada loodust ja keskkonda hoidvaid väärtushinnanguid. Läbi õppeprogrammide, praktiliste tööde ja kohtumiste erialaspetsialistidega suurendada huvi loodusteaduste õppimise vastu. Ühtlasi on projekti eesmärk aidata õpilastel mõista, et õpitav on eluline ja teadmised erinevates eluvaldkondades edaspidi ka kasutatavad. Lisaks toetavad erinevad õppeprogrammid õpilastele gümnaasiumi riikliku õppekava õpiväljundite saavutamist.
 3. Periood: 23.02.2021-01.06.2022

Kohtla-Järve Gümnaasiumi etenduskunstide mooduli õpilaste diplomilavastus “Virumaa Dekameron”

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: eesmärk on anda noortele võimalus läbi kunstilise vormi tuua esile ja teadvustada nende põlvkonnale omaseid šokeerivaid ja üllatavaid probleeme, markeerides teadlikult ka lavastuspaigana Eesti Kaevandusmuuseumi maa-aluseid käike kasutades, ruume, kus aeg on justkui seisma jäänud, suurendades seeläbi ka huvi Ida-Virumaa omapärasele elukeskkonnale, turismivaldkonnale.
 3. Periood: 01.04.2022-31.07.2022

Ukraina ja Eesti õpilaste lõimumist ja keeleõpet toetavad laagrid

 1. Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
 2. Eesmärk: Eesmärk on korraldada Eesti ja Ukraina noortele tervistavat ning eesti keele oskust algtasemel arendavat noorte projektlaagrit ja päevalaagrit, et toetada Ukraina noore kiiremat kohanemist eesti keele ja kultuuriruumiga ning valmidust siseneda formaal- ja mitteformaalõppesse.
 3. Periood: 01.07.2022-30.10.2022

Ida-Virumaa õpilasesinduste koostöökohtumise korraldamine

 1. Rahastaja: Eesti Noorteühenduste Liit
 2. Eesmärk: Projekti eesmärgiks on algatada Ida-Virumaa gümnaasiumide õpilasesinduste koostöövõrgustik mis võimaldab noortel suurendada osalus-, eneseteostus- ja koostöövõimalusi maakondlikul tasandil. 
 3. Periood: 18.05.2022-01.12.2022

Eestimaa koolinoorte ja -töötajate omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale 2022”

 1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus
 2. Eesmärk: Konkursi eesmärk on anda Eestimaa koolinoortele ja -töötajatele võimalus saada osa ainulaadsest muusikaprojektist, kus ühest väikesest viisijupist võib saada suur orkestriteos, mida esitatakse suurel kontserdilaval. Tahame luua soodsa pinnase noorte loovusele ning anda selle väljendamiseks väärikad võimalused, tuues musikaalselt andekad Eestimaa koolinoored ja -töötajad kokku Ida-Virumaale.
 1. Periood: 01.06.2022-31.12.2022

2022/2023 õppeaasta projektid:

Nordplus Junior: “Dust to diamonds”

 1. Rahastaja: Nordplus Junior (Swedish Council for Higher Education)
 2. Eesmärk: ‘“Dust to Diamonds” is a student and teacher exchange project that unites youth and educators from three schools in Estonia, Latvia and Finland to find creative means to call attention to the environmental issues and demonstrate some of the solutions for these problems in an artistic way.
 3. Periood: 01.09.2021-30.06.2022

Arukate Akadeemia mälumängusarja korraldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi aatriumikohvikus KOHT37-s

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Projekti eesmärgiks on eelkõige pakkuda kohalikele elanikele kvaliteetset ja kõrgetasemelist mälumängukogemust ka kõige kogenenumatele mälumänguentusiastidele, samas pakkudes meelelahutuslikku kultuurilist kogemust ja eduelamust ka neile, kes lihtsalt uute teadmiste omandamise kaudu oma silmaringi täiendada soovivad.
 3. Periood: 01.09.2022-31.05.2023

Töötubade läbiviimine Kohtla-Järve Gümnaasiumi aatriumkohvikus KOHT37

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Alternatiivsete kunsti- ja käsitöövormide tutvustamine, isetegemise ja jätkusuutliku loomise propageerimine eriilmeliste töötubade kaudu.
 3. Periood: 01.09.2022-31.05.2023
Kontsert-etendus rokkooper “Johnny” ainetel
1. Rahastaja: Integratsiooni Sihtasutus

2. Eesmärk: Projekti eesmärgiks on tuua kokku Ida-Virumaa noored ühiseks muusikaliseks suurprojektiks, pakkudes neile maakonnasisest võimalust teha kaasa mastaapses kontsertlavastuses, arendades nii oma lavalisi ja muusikalisi oskuseid ja saades väärtuslikke kogemusi lavakunstis, sündmuskorralduses, produktsioonis ja teistes sündmuskorraldusega seotud valdkondades.
3. Periood: 08.09.2022-30.06.2023
 
Koolide ja huvikoolide bändidefestivali “Antidolorosum” korraldamine
 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Korraldada gümnaasiumide bändide festivali, et elavdada Eesti muusikaelu. Soovime tuua Ida-Virumaale kokku erinevaid muusikuid üle Eesti, et tutvustada meie enda piirkonna koolide bände ja tutvustada ringkonnale ja mujal Eestis tegutsevate bändide muusikat. Noored ja koolitöötajad loovad väga erisugust ja väärtuslikku muusikat, mida soovime levitada, et kujuneks arusaam, et head kultuurielamust saavad noored ja ka koolitöötajad ise pakkuda, soodustades nii uute muusikute arengu- ja eneseteostusvõimalusi.
 3. Periood: 20.02.2023 – 20.04.2023
 
Muusikalise vestlusõhtu korraldamine aatriumkohvikus KOHT37: ansambel “RÜÜT”
 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Pakkuda kohalikule kogukonnale inspireerivat muusikaelamust ansambliga RÜÜT. Soovime innustada Ida-Virumaa noori veelgi julgemalt, aktiivsemalt ja professionaalsemalt end muusikaliselt arendama, soodustada erineva keelelise ja kultuurilise taustaga kogukonnaliikmete integreerumist loomingulises keskkonnas ning tutvustada Eesti pärimusmuusikat ja selle ajalugu Ida-Virumaal, kus antud valdkond on tugevalt hääbumas.
 3. Periood: 20.02.2023 – 20.05.2023
 
Ida-Virumaa kooride laulupäev “Laulutungal”
 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Aidata kaasa koorilaulu säilimisele Ida-Virumaal. Soovime taas ühiselt kokku tuua Ida-Virumaa koorid, et hoida ja edasi viia koorimuusikat ning ühislaulmisi. Samuti tähistada peagi saabuvat laulupidu.
 3. Periood: 22.05.2023 – 30.07.2023
 

Käimasolevad projektid:

Riigikaitseõpetuse toetus
1. Rahastaja: Kaitseressursside Amet
2. Eesmärk: Riigikaitseliste õppekäikude korraldamine
3. Periood: 01.01.2023-15.12.202ü

Arukate Akadeemia mälumängusarja korraldamine Kohtla-Järve Gümnaasiumi aatriumikohvikus KOHT37-s

 1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
 2. Eesmärk: Projekti eesmärgiks on eelkõige pakkuda kohalikele elanikele kvaliteetset ja kõrgetasemelist mälumängukogemust ka kõige kogenenumatele mälumänguentusiastidele, samas pakkudes meelelahutuslikku kultuurilist kogemust ja eduelamust ka neile, kes lihtsalt uute teadmiste omandamise kaudu oma silmaringi täiendada soovivad.
 3. Periood: 22.05.2023-30.06.2024