Projektid

Kohtla-Järve Gümnaasiumis on korraldatud mitmekesiseid maakondlikke sündmusi ning Kohtla-Järve kogukonnaga seonduvaid projekte. Peamiselt on tegu kultuuri- ja haridusvaldkonna projektidega nagu näiteks maakondlik Ida-Virumaa noorte omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale” ja ettevalmistuskursused Ida-Virumaa 8. ja 9. klasside õpilastele gümnaasiumisse astumiseks. Kooli käivitamisel avatud aatriumkohvikus Koht37 on toimunud aktiivselt sündmusi, mis on leidnud aset suuresti tänu projekte toetanud organisatsioonidele.

Kokku esitasime 2019/20 õppeaasta jooksul 17 projekti. Järgnevalt on välja toodud täpsem info rahastust saanud projektidest.

Teostatud projektid:

 • Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude kontsert “Väike laul suurele lavale” 2019
   1. Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus; Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk: Konkursi eesmärk on luua pinnas noorte loovusele ning anda selle väljendamiseks väärikad võimalused, näidates laiemale Eestile, millised musikaalselt andekad koolinoored ja -töötajad tegutsevad Ida-Virumaal.
   3. Periood: 1.10.2019-31.12.2019
 • Ettevalmistuskursused Ida-Virumaa 8. ja 9. klasside õpilastele gümnaasiumisse astumiseks
   1. Rahastaja: Kohtla-Järve Linnavalitsus; Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
   2. Eesmärk: Ettevalmistuskursuste eesmärk on aidata Ida-Virumaa põhikoolide 8.-9. klassi õpilastel süstematiseerida ja täiendada olemasolevaid teadmisi ja oskusi põhikooli vastavast ainekursusest (matemaatika, füüsika, eesti keel, eesti keel teise keelena, inglise keel). Omandada täiendavaid oskusi kõrgema raskusastmega ülesannete lahendamiseks, millega gümnaasiumi õpilased kokku puutuvad, et gümnaasiumisse astumisel oleks üleminek õpilaste jaoks sujuvam. Ettevalmistuskursustel osalemine toetab ühtlasi õpilaste põhikooli riigieksamite ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisseastumiseksamite edukat sooritamist.
   3. Periood: 1.11.2019-5.05.2020
 • Initsiatiivi- ja integratsioonikohviku “KOHT37” arendamine Kohtla-Järvel – vestlusõhtu hundiuurija Marko Kübarsepaga
  1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
  2. Eesmärk: Pakkuda Ida-Virumaa elanikele võimalust veeta aega toredas keskkonnas ja kohtuda põnevate ekspertidega erinevatest eluvaldkondadest. Hundiuurija Marko Kübarsepp tutvustas huntide müstilist olemust ning huntide uurimisvaldkonda ja -tehnikaid.
  3. Periood: 01.01.2020 – 15.02.2020
 • Ida-Virumaa noorte omaloominguliste luuletuste konkurss “Ajamasin”
   1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk: Projektis on noortel võimalus näidata enda juba loodud luuletusi kui ka loome tingimused uue loomingu tekkeks. Noored esitavad omaloomingulisi luuletusi konkursile, millest komisjon teeb oma valiku. Välja valitud parimad lood pääsevad edasi finaalkontserdile, kus luulekonkursi võidutöid esitatakse klaverikontserdil. Impropianist Rain Rämmal teeb kõlanud luuletustest inspireerituna luuletustele loodud klaveripalad, mis kõlavad kogukonnale avatud sündmusel.
   3. Periood: 16.03.2020 – 30.11.2020
 • Muusikaline kultuurielamus initsiatiivi- ja integratsioonikohvikus “KOHT37” Kohtla-Järvel
   1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk:
   3. Periood: 31.03.2020 – 30.11.2020
 • Johan Randvere klaverikontsert initsiatiivi- ja integratsioonikohvikus KOHT37 Kohtla-Järvel
   1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk: Projekti eesmärk on pakkuda Kohtla-Järve Gümnaasiumis asuvas aatriumkohvikus Koht37 ühistegevusi ja sündmusi, mis on arendavad ning inspiratsiooni ja elamust pakkuvad, nende seas ka muusikaõhtud, kus esinevad põnevad koosseisud ja artistid.
   3. Periood: 11.10.2020 – 11.12.2020
 • Integratsiooni- ja initsiatiivikohviku “KOHT37” arendamine Kohtla-Järvel
   1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus
   2. Eesmärk: Anda Ida-Virumaa inimestele võimaluse saada osa põnevatest tegevustest, vestlusõhtutest ja töötubadest (näiteks kunstitöötuba, luulekonkurss ja Rain Rämmali klaverikontsert, vestlusõhtu suhtekoolitaja Tiina Tiitusega, keelekohvik Keiti Vilmsiga, foorumteater, improteater)
   3. Periood: 15.01.2020 – 10.05.2020 (algselt), pikendatud kuni 30.12.2020
 • Integratsiooni- ja initsiatiivikohviku “KOHT37” arendamine Kohtla-Järvel
   1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus
   2. Eesmärk: Pakkuda Ida-Virumaa elanikele võimaluse veeta mõnusalt aega, harida ennast põnevatel teemadel ja saada osa elamusi pakkuvatest teemaõhtutest ja töötubadest. 
   3. Periood: 01.08.2020 – 31.10.2020
 • Ida-Virumaa koolinoorte omaloominguliste laulude konkurss “Väike laul suurele lavale” 2020
   1. Rahastaja: Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk: Konkursi eesmärk on anda Ida-Virumaa koolinoortele ja -töötajatele võimalus saada osa ainulaadsest muusikaprojektist, kus ühest väikesest viisijupist võib saada suur orkestriteos, mida esitatakse suurel kontserdilaval. Tahame luua pinnase noorte loovusele ning anda selle väljendamiseks väärikad võimalused, näidates, millised musikaalselt andekad koolinoored ja -töötajad Ida-Virumaal tegutsevad.
   3. Periood: 07.09.2020 – 31.12.2020


Käimasolevad projektid:

 • Sõprusturniiri korraldamine kolme Ida-Virumaa kooli vahel
   1. Rahastaja: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk: Koolidevahelise spordivõistluse eesmärgiks on arendada Ida-Virumaa koolide vahelist koostööd ning propageerida liikumisharrastust läbi erinevate spordialade, kus noored saavad arendada füüsilist vormi ja tiimitöö oskusi.
   3. Periood: 07.09.2020 – 30.11.2020
 • NIA liikumistehnika playshop initsiatiivi- ja integratsioonikohvikus KOHT37 Kohtla-Järvel
   1. Rahastaja: Eesti Kultuurkapital
   2. Eesmärk: Pakkuda kogukonnale võimalust saada osa põnevatest tervislikku eluviisi propageerivatest sündmustest, et näidata liikumisvõimaluste variatiivsust ja aktiivse eluviisi kujunemise võimalusi. Nia tantsutreening on terviklik intelligentne fitness-treening, mis seob omavahel kokku keha, meele, emotsioonid ja vaimu. 
   3. Periood: 11.10.2020 – 25.12.2020
 • ProgeTiiger
   1. Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
   2. Eesmärk: ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Arendame koolis välja võimalused robootika ja mehhatroonika õppimiseks, arendades noorte loovust ja huvi tehnika ja informaatika vastu.
   3. Periood: 21.04.2020-30.06.2021
 • Mentorluse arendamine Kohtla-Järve Gümnaasiumis
  1. Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus
  2. Eesmärk: Eesmärgiks on välja töötada Kohtla-Järve Gümnaasiumi mentorlussüsteem, mis toetab koolipersonali enesekindlust ja oskusi õpilaste toetamisel läbi mentorluse. Projekti tulemusena on Kohtla-Järve Gümnaasiumis koolitöötajatest mentorid, kes on saanud professionaalset koolitust mentorluse alal ning kes on teadlikumad ja enesekindlamad mentorluse rakendamisel. Tahame mentorluse süsteemiga luua aluse selleks, et õpilastest kujuneksid ennastjuhtivad, eneseteadlikud ja julged noored. 
  3. Periood: 01.10.2020-31.12.2020