Põhiväärtused

KOHTLA-JÄRVE GÜMNAASIUMI PÕHIVÄÄRTUSED

Õnnelik inimene, emotsionaalne intelligentsus ja head suhted. Väärtustame inimeste vahelist sõbralikkust, heasoovlikkust ja koostöövalmidust. Õnnelik ja rahulolev inimene kiirgab positiivsust teistele ja teeb ka teised toredaks ning õnnelikuks.

Professionaalsus, motivatsioon ja enesejuhtimine. Väärtustame õppija ja õpetaja professionaalsust, töökust ning motivatsiooni – õppijal õppimises, õpetajal õpetamises ning koostöös üksteist täiendava meeskonna ja võrgustikuna.

Isamaalisus. Väärtustame isamaalisust, kodumaa ajaloo tundmist ja kodanikuteadlikkust.

Loomevabadus. Väärtustame ja toetame loomevabadust ning avatust uutele ideedele.

Tervislikud eluviisid ja elurõõm. Väärtustame tervislikku eluviisi, aktiivset kehalist liikumist, elurõõmu ja elujaatavat hoiakut.

Erinevate kultuuride ja rahvuste vaheline lugupidamine ja tolerants. Väärtustame erineva emakeele ja kultuuritaustaga inimeste vastastikust lugupidamist ja igaühe rahvusliku identiteedi austamist.

Kogukonnast hoolimine ja koostoimimine. Hoolime Ida-Virumaa kogukonnast ja sõbralikust koostoimimisest ning toetame inimeste püüdlusi heale haridusele, innovatsioonile ja koostööle, et sulanduda üksteist toetavaks ja rõõmsaks Ida-Virumaa rahvaks Eestimaal.