Juhtkond

Hendrik Agur

direktor
507 7757
[email protected]
(kohtumine kokkuleppel)

Lilian Reinmets

õppe-ja arendusjuht
53 732 733
[email protected]


Kätlin Ismayilov

sotsiaalainete ja keelte õppetooli juhataja
[email protected]

Maarika Virkunen

reaal-ja lodusainete õppetooli juhataja
[email protected]

Teele Tõnisson

Huvi- ja projektijuht
56 110 561
[email protected]

Marleen Hõrak

haridustehnoloog, õpiprojektide juht ja koordinaator
[email protected]