Juhtkond

Hendrik Agur

direktor
507 7757
[email protected]
(kohtumine kokkuleppel)

Lilian Reinmets

õppe-ja arendusjuht
53 732 733
[email protected]

 

Kätlin Ismayilov

keelte õppetooli juht
[email protected]

Helika Toikka

reaal- ja loodusainete õppetooli juht
[email protected]

Ainikki Seppar

sotsiaalainete õppetooli juht 

kehaline kasvatus, tants
[email protected]

Laura Kubjas

Huvi- ja projektijuht
[email protected]

Marleen Hõrak

haridustehnoloog, õpiprojektide juht ja koordinaator
[email protected]

 

Argo Laaneväli

IT-juht
[email protected]