Sotsiaalainete ja keelte õppetool

Kätlin Ismayilov

sotsiaalainete ja keelte õppetooli juhataja
eesti keel ja kirjandus
[email protected]

Ursula Einmann

eesti keel ja kirjandus
[email protected]

 

Ruth Õismaa

prantsuse keel, eesti keel [email protected]

 

Anne Meldre

eesti keel teise keelena
[email protected]

Karin Kaup

soome keel
[email protected]

Natalia Trifonova

vene keel ja kirjandus
[email protected]

Kersti Raudsepp

inglise keel
[email protected]

Rene Kurm

inglise keel
[email protected]

Toomas-Vahur Lihtmaa

kunstiajalugu
[email protected]

Artur Viks

majandus ja ettevõtlus, õpilasfirmad
[email protected]

Tanel Laudma

kehaline kasvatus
[email protected]

Jaanus Iva

ajalugu, ühiskonnaõpetus
[email protected]

Kati Jägel-Paal

ajakirjandus ja meedia
[email protected]

Neeme Kuningas

etenduskunstid
[email protected]

Urve Tooming

muusikaõpetaja ja koorijuht
[email protected]

Marika Kangro

saksa keel
[email protected]

Jevgeni Sarri

riigikaitseõpetaja
[email protected]

Vanemapuhkusel

Ainikki Seppar

kehaline kasvatus, tants
[email protected]