Sotsiaalainete ja keelte õppetool

Kätlin Ismayilov

sotsiaalainete ja keelte õppetooli juhataja
eesti keel ja kirjandus
[email protected]

Ursula Einmann

eesti keel ja kirjandus
[email protected]

Katre Sosi

eesti keel teise keelena
[email protected]

Triin Kallip

inglise keel
[email protected]

Olena Stovpak

inglise keel
[email protected]

Alla Kukoba

saksa ja prantsuse keel
[email protected]

Karin Kaup

soome keel
[email protected]

Natalia Trifonova

vene keel ja kirjandus
[email protected]

Indra-Mirell Zeinet

muusikaõpetus
[email protected]

Tea Kivirand

inimeseõpetus, psühholoogia
[email protected]

Krislin Virkus

kunstiajalugu
[email protected]

Jaanus Iva

ajalugu
[email protected]

Kati Jägel-Paal

ajakirjandus ja meedia
[email protected]

Neeme Kuningas

etenduskunstid
[email protected]

Tanel Laudma

kehaline kasvatus
[email protected]

Vanemapuhkusel

Ainikki Seppar

kehaline kasvatus, tants
[email protected]