Sotsiaalainete õppetool

Ainikki Seppar

sotsiaalainete õppetooli juht 

kehaline kasvatus, tants
[email protected]

Urve Tooming

muusikaõpetaja ja koorijuht
[email protected]

Tanel Laudma

kehaline kasvatus
[email protected]

Jaanus Iva

ajalugu, ühiskonnaõpetus
[email protected]

Kati Jägel-Paal

ajakirjandus ja meedia
[email protected]

Neeme Kuningas

etenduskunstid
[email protected]

Toomas-Vahur Lihtmaa

kunstiajalugu
[email protected]

Artur Viks

majandus ja ettevõtlus, õpilasfirmad
[email protected]

Jevgeni Sarri

riigikaitseõpetaja
[email protected]