Erasmus+ õpetajate õpiränne

Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpetajate õpiränded ennastjuhtiva õppija kujunemise toetamiseks

Kestvus: 01.06.2023-30.11.2024 ehk 18 kuud.

Plaanitud seitse õpirännet. 

Koostööd teeme alljärgnevate organisatsioonidega:

  • Hispaaniast- Sandra Huerto Machin ja European Academy of Creativity
  • Itaaliast- Erasmus Learning Academy ja EUROPASS SRL
  • Hollandist-Molinos de Viento bv
  • Horvaatiast- Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima

Projekti eesmärk

  • Meie õpetajad on kursis kaasaegsete suundadega hariduses eelkõige just ennastjuhtiva õppija toetamise seisukohalt ja kompetentsed spetsialistid, kes on valmis jagama enda kogemusi ja teadmisi ka teiste õpetajatega nii Eestist kui mujalt Euroopast.
  • Projektis osalejad jagavad enda teadmisi nii enda kolleegidega kui ka väljaspool oma kooli erinevate ainesekstioonide töö kaudu ning on eeskujuks teistele kui elukestvad õppijad, kes soovivad end pidevalt täiendada.
  • Projektis osalenud õpetajad integreerivad projekti käigus omandatud teadmisi enda igapäevasesse töösse ning seeläbi toetab nende igapäevae töö paremini ka ennastjuhtiva õppija kujunemist õpilastes.
  • Õpetajad on paremad mentorid ja oskavad rohkem noori suunata enda õppimise planeerimisel ehk valdavad rohkem tööriistu, mida kasutada noorte toetamisel.
  • Ühtlasi soodustab projekt kolleegide omavahelist koostööd ja kogemuste vahetamist koolis, mis on samuti üheks meie arengukava eesmärkidest.