Erasmus+ õpetajate õpiränne

Kohtla-Järve Gümnaasiumi õpetajate õpiränded ennastjuhtiva õppija kujunemise toetamiseks

Kestvus: 01.06.2023-30.11.2024 ehk 18 kuud.

Plaanitud seitse õpirännet. 

Koostööd teeme alljärgnevate organisatsioonidega:

  • Hispaaniast- Sandra Huerto Machin ja European Academy of Creativity
  • Itaaliast- Erasmus Learning Academy ja EUROPASS SRL
  • Hollandist-Molinos de Viento bv
  • Horvaatiast- Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima

Projekti eesmärk

  • Meie õpetajad on kursis kaasaegsete suundadega hariduses eelkõige just ennastjuhtiva õppija toetamise seisukohalt ja kompetentsed spetsialistid, kes on valmis jagama enda kogemusi ja teadmisi ka teiste õpetajatega nii Eestist kui mujalt Euroopast.
  • Projektis osalejad jagavad enda teadmisi nii enda kolleegidega kui ka väljaspool oma kooli erinevate ainesekstioonide töö kaudu ning on eeskujuks teistele kui elukestvad õppijad, kes soovivad end pidevalt täiendada.
  • Projektis osalenud õpetajad integreerivad projekti käigus omandatud teadmisi enda igapäevasesse töösse ning seeläbi toetab nende igapäevae töö paremini ka ennastjuhtiva õppija kujunemist õpilastes.
  • Õpetajad on paremad mentorid ja oskavad rohkem noori suunata enda õppimise planeerimisel ehk valdavad rohkem tööriistu, mida kasutada noorte toetamisel.
  • Ühtlasi soodustab projekt kolleegide omavahelist koostööd ja kogemuste vahetamist koolis, mis on samuti üheks meie arengukava eesmärkidest.

1. ÕPIRÄNNE toimus 30.10.2023-04.10.2023 Barcelonas

Helika Toikka ja Marleen Hõrak osalesid koolitusel "Design the Positive: Positive Thinking, Positive Communication and Positive School Spaces"

Koolituse eesmärk:

– kuidas edendada koolis ja hariduses positiivset lähenemist;
– kuidas parandada positiivset mõtlemist;
– harjutada positiivset suhtlemist iseenda, õpilaste ja kolleegidega;
– kuidas muuta negatiivne, häiriv ja ebatõhus suhtlus positiivseks ja tõhusaks;
– õppida tundma positiivse disaini tähtsust meie ümber.

Helika ja Marleeni kogemuslugu

Koolitusel osalesid eri riikidest ning erinevatelt ametikohtadelt kooli personal. Alates lasteaiast täiskasvanute koolini ja dokumendihaldurist direktorini. Lisaks meie õpetajatele osalesid koolitusel inimesed Norrast, Leedust, Tšehhist, Austriast ja Horvaatiast.

Helika: “Koolitus andis kinnitust oma kogemustele ning palju mõtlemisainet edaspidiseks. Me ei saa muuta tervet maailma, kuid saame muuta iseennast ja mõjutada inimesi enda ümber. See, kuidas me suhtume iseendasse ja meid ümbritsevasse, mõjutab meid väga palju. Kui meie hoiak on positiivne, siis me ka märkame rohkem positiivset. On ju olemas ütlus: “Naerata ja maailm naeratab sulle vastu!” See ütlus peab vägagi paika.”

Marleen: “Koolitus ise oli väga mitmekesine, mis keskendus nii iseenda hoidmisele ja positiivse meeleolu loomisele kui ka klassiruumi või üleüldiselt koolimajja toodavate praktikate näitlikustamises. Eesmärk oli leida lahendusi, kuidas saab õhkkonda meie ümber muuta paremaks ja meeleolu positiivsena hoida. Kindlasti oli lisaks koolitusele väga oluline suhtlemine teiste osalejatega ning arusaamad, et kultuuridel on erinevad lähenemised juba suhtlusstiili ning käitumismaneeride osas. Kuid me ikkagi kasutame sarnaseid meetodeid enda töös.”

Eestisse naastes tegi Helika kõigile õpetajatele ülevaate, mida me koolituselt õppisime ning kuidas seda ainetunnis võiks kasutusele võtta. Marleen tegi enda kabinetti positiivsuse seina, kust iga õpetaja või miks mitte ka õpilane saab võtta endale päevaks positiivse sõnumi või siis teha näiteks hingamisharjutusi. 

2. ÕPIRÄNNE toimus 25.02-03.03.2024 Barcelonas

Sergei Pavlov osales koolitusel "Visible Thinking: Discover the Power of Thinking Routines"

Koolituse eesmärk:

– Uurida lihtsaid, kuid võimsaid mõtlemisrutiine, mis muudavad mõtlemise klassiruumides nähtavaks;

-Kogeda ja harjutada mõtlemisrutiine vahetult;

-Hõlbustada  sügavat õppimist nähtava mõtlemise jõu kaudu;

-Arutada võimalusi ja võimalikke raskusi mõtlemisrutiini edendamiseks meie klassiruumides.

Sergei kogemuslugu

26.02 -3.03.2024 osalesin Erasmus+ korraldatud koolitusel „Visible Thinking Routines“ Barcelonas. Eesmärk oli leida uusi meetodeid ja strateegiaid sügavaks mõtlemiseks. Kursus oli väga praktiline, sest oli võimalus neid meetodeid ise katsetada, töötades rahvusvahelises meeskonnas  (Horvaatia, Küpros). Katsetati erinevaid IKT vahendeid ja praktiline töö osaleselt toimus ka muuseumides. Jällegi olen ma veendunud, kui tähtis on küsida õigeid küsimusi, sest sellest sõltub kui hästi õpilased saavad soovitud teemasse süveneda, kui hästi on võimalik kujundada mõtlemisprotsessi ning millisele mõtlemise tasemele nad suudavad jõuda. Oli ka aega tutvuda Hispaania muusika, kunsti, arhitektuuri ja loodusega, mis paneb alati mõtisklema. Väga hea näide sellest, kuidas inimese mõtlemine areneb on Gaudi ja Picasso tööd. Lõpuks jõudsin järeldusele „ Mõtle nagu Picasso“.

3. ÕPIRÄNNE toimus 21.04-27.04.2024 Tenerifel

Gisela Kastein osales koolitusel "Discover the power of game based learning and gamification in education"

Koolituse eesmärk:

– Tutvuda mängupõhise õppega seotud põhielementide ja kasvavate trendidega;
– Mõtestada mängupõhise õppe ja mängulisuse erinevust;
– Õppida tundma parimaid mängupõhise õppimise ja mängimise rakendusi ja tööriistu;
– Õppida peamisi samme mängupõhiste elementide ja mehhanismide integreerimiseks haridusse ja klassiruumi.
– Õppida kujundama ja looma digitaalseid märke, mis esindaksid saavutusi ja motiveeriksid tegutsema;
– Harjutada ja tutvuda Gamificationi näidete ja põhimõtetega, et õppijat 
kaasata ja motivativeerida;
– Vahetage kogemusi ja teha võrgustikutööd.

Gisela kogemuslugu

Nende päevade jooksul õpiti mängides, kuidas õpetada mängides. See koolitus oli täpselt nii lõbus kui see kõlab. Seejuures kuna iga mäng ja mängu motivaatorid analüüsiti süvitsi läbi, oli tegemist ka ääretult tõhusa õppimisega. Kuna kursusel oli aega ka oma tundidesse mänge või mängu elemente juurde disainida, siis ootab ilmselt nii mõndagi gruppi kooliaasta viimastes tundides ees mõni mäng.


Loomulikult oli ka aega saart avastada ja ka geograafiaõpetaja minus sai oma teadmisi täiendada ja uudishimu rahuldada.