“Rahatarkuse” projekt

"Rahatarkuse" kursuse õpetaja Artur Viks ja FinanceEstonia mentor Reimo Hammerberg

Meie kooli G1 ja G2 lend läbivad sel sügisel esimestena osaleda uuel  kursusel “Rahatarkus”. Projekti veab meie majandus- ja ettevõtlusõpetaja Artur Viks ning õppetöösse on kaasatud ka valdkonna eksperdid. Õppekava aitas koostöös kooliga luua finantssektori katusorganisatsioon FinanceEstonia.

Tegemist on initsiatiiviga, mis sündis kevadel toimunud FinanceEstonia finantsjulgeoleku foorumil, mille ühel arutelul osales meie kooli direktor Hendrik Agur. Sealt jäi kõlama mõte, et finantssektor võiks tulla koolidele rahatarkuse õpetamisel appi. Mõte küpses üle suve ning realiseerus koostöös finantssektori esindajatega sügisel lisaks meie koolile ka Sinimäe Põhikoolis.

Õppetöö käigus saavad õpilased praktilisi teadmisi ja oskusi rahaasjadega toimetulekuks. Pikaajaline eesmärk on lisaks õppetööle luua teemast huvituvatele õpetajatele tugivõrgustik ning viia rahatarkuse õpetus koolidesse üle Eesti.

Kursuse eesmärkidena taotleme, et õpilane:

 • mõistab, miks elus ja rahaasjades on vaja teha valikuid;
 • oskab seada finantseesmärke;
 • oskab planeerida oma rahaasju nii kuu, aasta kui ka 10 aasta kaupa;
 • tunneb vastutustundliku laenamise põhimõtteid, erinevaid kindlustus- ja investeerimisvõimalusi;
 • omab ülevaadet erinevatest elukutsetest ning oskab seda võtta arvesse oma karjääri planeerimisel.

Kursuse läbinud õpilane:

 • mõistab baastasemel majanduse olemust ja ressursside nappust, mis sunnib tegema elus ja rahaasjades valikuid;
 • oskab koostada eelarvet ühe kuu ning pikema perioodi kohta;
 • oskab nimetada erinevaid kulusid, oskab neid planeerida ning teab võimalusi kulude kokkuhoiuks;
 • oskab nimetada erinevaid tulusid ja teab nende omadusi, oskab mõelda sellele oma erialavalikul ning luua isiklikku karjääriplaani;
 • oskab seada finantseesmärke;
 • tunneb vastutustundliku laenamise põhimõtteid;
 • on kursis ülelaenamise tagajärgedega ning juriidilise raamistikuga;
 • oskab valmistuda kodu ostmiseks või üürimiseks, oskab läbi mõelda oma vajadused ja võimalused, teab koduga kaasnevaid kulusid;
 • tunneb erinevaid kindlustusvõimalusi;
 • tunneb erinevaid investeerimisvõimalusi.