Hõbemedalistid

Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea».

2020/2021 õppeaastal lõpetas Kohtla-Järve Gümnaasiumi hõbemedaliga 3 lõpetajat.

2019/2020 õppeaastal lõpetas hõbemedaliga Kohtla-Järve Gümnaasiumi 13 lõpetajat.